Bitrix24Care

Sales Intelligence

Sales Intelligence pomaga ocenić, który kanał marketingowy działa najlepiej i jest wart wydanych pieniędzy.

Pięć narzędzi CRM

Współczesny CRM opiera się nie tylko na leadach i dealach, ale także na zestawie innych narzędzi. Bitrix24 oferuje następujące narzędzia:

  • Centrum kontaktowe - wszystkie dostępne kanały komunikacji z klientami zgrupowane są w sekcji Centrum kontaktowe. Wszystkie informacje uzyskane podczas komunikacji z klientami są automatycznie dodawane do CRM.
  • CRM - w sekcji CRM możesz kontynuować komunikację z klientami, dodawać nowe deale, tworzyć faktury itp. W tej sekcji przechowywane są wszystkie informacje o klientach.
  • Marketing CRM - znalezienie nowych klientów jest skomplikowanym zadaniem dla każdej firmy i ważne jest, aby współpracować z istniejącą bazą klientów. W sekcji Marketing CRM możesz podzielić bazę klientów na segmenty i rozpocząć różne kampanie marketingowe dla każdego segmentu.
  • Analityka CRM - znajdź słabe punkty w procesach sprzedażowych firmy dzięki raportom Analityki CRM. Analityka CRM ocenia efektywność menedżerów i pokazuje, na którym etapie deala tracisz klientów.

Jest piąty element, który ocenia efektywność kanałów marketingowych - Sales Intelligence.

Czym jest Sales Intelligence?

Sales Intelligence śledzi, który kanał marketingowy jest bardziej skuteczny i przynosi firmie więcej pieniędzy.

Sales Intelligence oblicza, ile pieniędzy wydano na każde źródło leadów i ile zarobiono na tych leadach.

Główne cechy Sales Intelligence:

  • Pomaga zrozumieć, ile pieniędzy wydano na pozyskanie jednego klienta.
  • Możesz dodać informacje o wydajności każdego kanału marketingowego do jednego raportu.
  • Pomaga w zarządzaniu budżetem marketingowym.
  • Możesz zobaczyć pełną ścieżkę klienta.

Jak skonfigurować Sales Intelligence w Bitrix24?

Sales Intelligence należy skonfigurować po obu stronach. Na przykład musisz skonfigurować Sales Intelligence zarówno w Bitrix24, jak i na Facebooku.