Bitrix24Care

Mój profil

Każdy użytkownik Bitrix24 ma swoją osobistą stronę profilu. Ta strona zawiera informacje o pracowniku: dane kontaktowe, stanowisko, data urodzenia, zainteresowania itp.

Możesz również włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe i ustawić hasła aplikacji.

Polecane artykuły: