Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Wejdź

Bitrix24Care

Robotyczna automatyzacja procesów

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA) to narzędzie służące do automatyzacji procesów biznesowych firmy.

Jaka jest różnica między workflow a workflow RPA?

Bitrix24 już od dawna ma narzędzie Workflow do automatyzacji procesów biznesowych. To narzędzie jest jednak dość skomplikowane, jeśli chcesz utworzyć mały workflow.

Tworzenie workflow w RPA jest podobne do pracy z regułami automatyzacji w zadaniach i CRM. Najpierw trzeba utworzyć etapy, przez które przejdzie workflow, a następnie dodać działania do każdego etapu workflow.

Na przykład w workflow Podróż służbowa możesz utworzyć kroki: "Zatwierdzenie podróży służbowej" i "Płatność za bilet i hotel". Tak więc zadanie zatwierdzenia podróży zostanie najpierw przesłane do przełożonego, a następnie wszystkie informacje zostaną przesłane do księgowego w celu dokonania płatności.

Sekcja Robotyczna automatyzacja procesów

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA) - tutaj możesz wyświetlić listę wszystkich szablonów workflow, które możesz uruchomić. W tej sekcji możesz również skonfigurować ustawienia szablonów workflow.

Workflowy - tutaj możesz zobaczyć kanban wyświetlający etapy workflow. Utwórz element na pierwszym etapie kanbana, aby rozpocząć nowy workflow.

Wszystkie zadania - tutaj możesz zobaczyć swoje zadania. Przełożony może przeglądać własne zadania oraz zadania podwładnych, administrator może przeglądać zadania wszystkich użytkowników.