Bitrix24Care

Robotyczna automatyzacja procesów

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA) to narzędzie służące do automatyzacji procesów biznesowych firmy.

Jaka jest różnica między workflow a workflow RPA?

Bitrix24 już od dawna ma narzędzie Workflow do automatyzacji procesów biznesowych. To narzędzie jest jednak dość skomplikowane, jeśli chcesz utworzyć mały workflow.

Tworzenie workflow w RPA jest podobne do pracy z regułami automatyzacji w zadaniach i CRM. Najpierw trzeba utworzyć etapy, przez które przejdzie workflow, a następnie dodać działania do każdego etapu workflow.

Na przykład w workflow Podróż służbowa możesz utworzyć kroki: "Zatwierdzenie podróży służbowej" i "Płatność za bilet i hotel". Tak więc zadanie zatwierdzenia podróży zostanie najpierw przesłane do przełożonego, a następnie wszystkie informacje zostaną przesłane do księgowego w celu dokonania płatności.

Sekcja Robotyczna automatyzacja procesów

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA) - tutaj możesz wyświetlić listę wszystkich szablonów workflow, które możesz uruchomić. W tej sekcji możesz również skonfigurować ustawienia szablonów workflow.

Workflowy - tutaj możesz zobaczyć kanban wyświetlający etapy workflow. Utwórz element na pierwszym etapie kanbana, aby rozpocząć nowy workflow.

Wszystkie zadania - tutaj możesz zobaczyć swoje zadania. Przełożony może przeglądać własne zadania oraz zadania podwładnych, administrator może przeglądać zadania wszystkich użytkowników.