top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Kopia zapasowa danych

Przywracanie danych z kopii zapasowej jest dostępne tylko dla subskrybentów planów Standard i Professional.

Kopie zapasowe wszystkich kont Bitrix24 Cloud są tworzone codziennie. Oznacza to, że dane Twoich kont Bitrix24 są chronione przed wszelkimi problemami technicznymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami, które mogą wystąpić po naszej stronie. Zazwyczaj te kopie są przechowywane przez tydzień.

Jeśli ktoś z Twoich pracowników usunął dane (zadania, elementy CRM itp.), możesz skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej i poprosić o przywrócenie kopii zapasowej danych (najpierw przeczytaj poniższe uwagi).

Prześlij prośbę o odzyskanie danych, jeśli utracisz znaczną ilość danych. Przywracanie kopii zapasowych to złożony proces, który jest niepraktyczny w przypadku utraty niewielkiej ilości danych.
Istnieją dwa sposoby odzyskiwania danych:
 1. Plik CSV
 2. Wsparcie Bitrix24 może utworzyć plik CSV ze wszystkimi elementami CRM na żądaną datę. Musisz tylko zaimportować dane do CRM. Ta metoda jest najbezpieczniejsza.

  Plik CSV zawiera listę elementów CRM: kontakty, deale, leady i firmy. Nie zawiera działań, komentarzy i historii.
 3. Pełna kopia zapasowa danych Bitrix24
 4. Cała baza danych Twojego konta Bitrix24 zostanie przywrócona do żądanej daty. Wszelkie zmiany wprowadzone po tej dacie zostaną utracone. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przywrócić listę produktów lub pola niestandardowe.

Uwaga:
 • Prośbę o odzyskanie danych musi przesłać pierwszу administrator konta (użytkownik, który zarejestrował konto Bitrix24).
 • Odzyskanie danych jest niemożliwe dla jednego użytkownika/pracownika, wpłynie to na wszystkich użytkowników Twojego konta Bitrix24.
 • Kopia zapasowa danych jest przechowywana przez tydzień.
 • Wszystkie dane dodane po żądanej dacie kopii zapasowej zostaną utracone.

Co robić, jeśli subskrybuję plan Free/Start+/CRM+ i chcę odzyskać utracone dane?

Jeśli subskrybujesz plan Free, Start+ lub CRM+, możesz przejść do planu Standard lub Professional w celu przywrócenia utraconych danych. Aby to zrobić, przeczytaj poniższe instrukcje:

 1. Prześlij zgłoszenie do naszej pomocy technicznej z żądaną datą kopii zapasowej i określ, która opcja odzyskiwania danych jest najlepsza w Twoim przypadku (plik CSV lub pełna kopia zapasowa danych).
 2. Pomoc techniczna sprawdzi, czy możliwe jest odzyskanie Twoich danych.
 3. Przejdź na plan Standard lub Professional.
 4. Przywrócimy utracone dane po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane