Bitrix24Care

Kopia zapasowa danych

Przywracanie danych z kopii zapasowej nie jest dostępne we wszystkich planach taryfowych Bitrix24. Dowiedz się więcej na stronie planów taryfowych.

Kopie zapasowe wszystkich kont Bitrix24 Cloud są tworzone codziennie. Oznacza to, że dane Twoich kont Bitrix24 są chronione przed wszelkimi problemami technicznymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami, które mogą wystąpić po naszej stronie. Zazwyczaj te kopie są przechowywane przez tydzień.

Jeśli ktoś z Twoich pracowników usunął dane (zadania, elementy CRM itp.), możesz skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej i poprosić o przywrócenie kopii zapasowej danych (najpierw przeczytaj poniższe uwagi).

Prześlij prośbę o odzyskanie danych, jeśli utracisz znaczną ilość danych. Przywracanie kopii zapasowych to złożony proces, który jest niepraktyczny w przypadku utraty niewielkiej ilości danych.
Istnieją dwa sposoby odzyskiwania danych:
 1. Plik CSV
 2. Przywracanie danych przy użyciu pliku CSV jest technicznie możliwe, jeśli rozmiar bazy danych portalu nie przekracza 30 GB. Aby poznać rozmiar swojej bazy danych i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze Wsparciem Bitrix24.

  Wsparcie Bitrix24 może utworzyć plik CSV ze wszystkimi elementami CRM na żądaną datę. Musisz tylko zaimportować dane do CRM. Ta metoda jest najbezpieczniejsza.

  Plik CSV zawiera listę elementów CRM: kontakty, deale, leady i firmy. Nie zawiera działań, komentarzy i historii.
 3. Pełna kopia zapasowa danych Bitrix24
 4. Cała baza danych Twojego konta Bitrix24 zostanie przywrócona do żądanej daty. Wszelkie zmiany wprowadzone po tej dacie zostaną utracone. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przywrócić listę produktów lub pola niestandardowe.

Uwaga:
 • Prośbę o odzyskanie danych musi przesłać administrator konta (użytkownik, który zarejestrował konto Bitrix24).
 • Odzyskanie danych jest niemożliwe dla jednego użytkownika/pracownika, wpłynie to na wszystkich użytkowników Twojego konta Bitrix24.
 • Kopia zapasowa danych jest przechowywana przez tydzień.
 • Wszystkie dane dodane po żądanej dacie kopii zapasowej zostaną utracone.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo