top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Wiele kont w aplikacji desktopowej Bitrix24

W aplikacji desktopowej Bitrix24 możesz pracować z wieloma kontami jednocześnie. Możesz przełączać się między kontami, otrzymywać wiadomości i powiadomienia w jednej aplikacji.

Jak dodać konto Bitrix24 do aplikacji?

Aby podłączyć inne konto Bitrix24, kliknij symbol +.

Aby się zalogować, określ następujące parametry:

Jeśli nie pamiętasz adresu swojego konta, kliknij Zaloguj się używając loginu i hasła. Po zalogowaniu możesz wybrać żądane konto.

Jak zamknąć konto Bitrix24?

Kliknij symbol krzyżyka na karcie, którą chcesz zamknąć:

Przywracanie zamkniętego konta

Kliknij ikonę My Bitrix24 w prawym dolnym rogu aplikacji.

Następnie wybierz konto Bitrix24, a zamknięta karta pojawi się ponownie:

Jak odłączyć konto?

Możesz zamknąć kartę, jednak nadal będziesz zalogowany na konto Bitrix24.

Możesz usunąć konto Bitrix24 z listy kont, klikając Mój Bitrix24> wybierz konto> kliknij Usuń.

Aby usunąć konto Bitrix24 z listy kont, musisz najpierw przełączyć się na inną kartę konta. Po usunięciu konta Bitrix24 będziesz musiał zalogować się do niego ponownie.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane