top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Nadzorowanie zadań

Bitrix24 pozwala na różne sposoby sprawdzania obciążenia pracowników zadaniami:

  • Raporty zadań
  • Wydajność zadań
  • Sekcja Kontrola

Karta Kontrola dostępna jest dla szefów działów, aby mogli sprawdzić obciążenie podwładnych zadaniami.

Aby uzyskać dostęp do sekcji Kontrola, trzeba najpierw skonfigurować strukturę firmy. Wyznacz kierowników działów, aby udostępnić im funkcję kontrolowania zadań.

Zadania podzielone są na 4 główne kolumny na podstawie roli użytkownika w zadaniu:

  • Odpowiedzialny: użytkownik wymieniony w zadaniu jako osoba odpowiedzialna
  • Pomoc: użytkownik wskazany jako uczestnik zadania
  • Ustaw: zadania, które utworzył użytkownik
  • Obserwuję: zadania, w których użytkownik jest wymieniony jako obserwator

Strona pokazuje w każdej kolumnie ogólną liczbę zadań dla każdego użytkownika oraz liczbę zadań wymagających uwagi (czerwone liczniki).

W tej sekcji możesz także zobaczyć Wydajność zadań.

Możesz również wyświetlić listę zadań użytkownika. Aby wyświetlić tylko konkretne zadania, możesz użyć filtra.

Zadania pracownika możesz również zobaczyć w profilu pracownika wybierając sekcję Zadania.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane