top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Raporty z pracy

Raport z pracy — to dokument zawierający informacje o pracy pracownika wykonywanej przez określony czas. Raport z pracy jest zazwyczaj wymagany przez osobę przełożoną. Przedstawia on podsumowanie pracy ze strony danego pracownika. Opcja
Raporty z pracy jest dostępna tylko dla subskrybentów planu Bitrix24 Professional.

Raporty z pracy systemu Bitrix24 można znaleźć w sekcji Czas i raporty > Raporty z pracy. W tym miejscu administrator Bitrix24 może skonfigurować raporty z pracy dla pracowników przypisanych do konta. Wybierz jeden z typu raportu:

  • dzień
  • tydzień
  • miesiąc
  • nie wymagane

Oprócz tego administrator może ustawić dzień tygodnia, numery miesięcy i godziny, w których formularz raportu zostanie wyświetlony pracownikowi. 

Raporty z pracy mogą być konfigurowane dla całego działu lub indywidualnie dla pracowników działu. 

Jak skonfigurować raport z pracy

Raporty z pracy dla użytkowników przypisanych do konta mogą być przypisane w opcji Czas i raporty > Raporty z pracy > Ustawienia. Po kliknięciu na ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu pojawi się więcej ikon Ustawienia widocznych obok nazw działów i nazwisk pracowników. Oznacza to możliwość jednoczesnego konfigurowania raportów z pracy dla wszystkich użytkowników działu poprzez ustawienia działu — pracownicy odziedziczą wówczas ustawienia dla całego działu — lub dla poszczególnych pracowników. 

Możesz wybierać spomiędzy kilku opcji częstotliwości raportów: dzień, tydzień lub miesiąc albo wyłączyć raporty za pomocą opcji nie wymagane.

Na przykład można skonfigurować raport z pracy tak, aby pojawiał się w każdy wtorek o 18:50, ustawiając tygodniowy okres raportowania i wybierając wtorek jako dzień tygodnia. 

Użyj ikony Ustawienia znajdującej się obok nazwy firmy (góry wiersz nad listą pracowników), aby skonfigurować jednocześnie raporty pracy dla wszystkich użytkowników przypisanych do konta. Jeśli chcesz wyłączyć raporty dla wszystkich użytkowników przypisanych do konta, wybierz opcję nie wymagane.

Jak wypełnić i zgłosić raport z pracy

Dostępne są 2 różne narzędzia do tworzenia raportów z pracy — Plan dzienny/ podsumowanie oraz Raport dzienny (tygodniowy, miesięczny). Główną różnicą jest, że Plan dzienny/ podsumowanie jest osobistym narzędziem organizacyjnym użytkownika dostępnym o dowolnej porze dnia, które może zostać uzupełnione o niezbędne informacje. Natomiast formularz Raport z pracy pojawia się automatycznie codziennie (co tydzień lub co miesiąc) o określonej godzinie (w zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratora), a po kliknięciu przycisku Wyślij formularz pojawi się u administratora w sekcji Raporty z pracy, w obszarze Czas i raporty.

Użytkownicy mogą dodać informacje do narzędzia Plan dzienny/ podsumowanie; zostaną one automatycznie dodane do formularza Raport z pracy (i nadal je można edytować w tym formularzu):

Raport z pracy wysłany do kierownika zespołu może nadal być edytowany (użytkownicy mogą znaleźć swoje raporty w sekcji Czas i raporty > Raporty z pracy):

 Ale (!) jest to możliwe tylko do momentu, dopóki kierownik nie przyzna mu oceny (pozytywnej, negatywnej, braku oceny):

Oceniony raport jest automatycznie blokowany u pracowników (przestaje być dostępny do edycji). Tylko kierownik (administrator) może zmienić status raportu na niepotwierdzony w celu przywrócenia jego edycji:

Zadania i zdarzenia kalendarza: zdarzenia z osobistych kalendarzy lub zdarzenia, na które masz zaproszenie, zostaną odzwierciedlone w narzędziu Plan dzienny. Jeśli chcesz, aby zadania były dodawane do narzędzia Plan dzienny, musisz w pełnych ustawieniach zadania zaznaczyć opcję Dodaj do planu dziennego.

Możesz ewentualnie kliknąć opcję Wybierz z listy. Nowe zadania i zdarzenia można łatwo dodawać bezpośrednio do narzędzia Plan dzienny z prostego formularza.

Czas pracy można edytować bezpośrednio w formularzu Raport z pracy: przejdź do sekcji Czas pracy i kliknij opcję Edytuj:

Pozwala to na edycję początku i końca bieżącego dnia roboczego (może być konieczne podanie przyczyny zmiany czasu):

Uwaga: zmodyfikowany czas pracy automatycznie przyjmuje status „niepotwierdzony” i będzie wymagał zatwierdzenia przez kierownika.

Kierownik dostrzeże zmieniony zapis czasu za pomocą specjalnego symbolu ! oznaczającego, że dany czas nie został potwierdzony i wymaga uwagi.

Po potwierdzeniu zmian w czasie pracy pracownik automatycznie otrzymuje powiadomienie, a zapis otrzyma zielony znak zatwierdzenia:

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane