top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do raportów pracy

Możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do raportów pracy i czasu pracy.

Przejdź do sekcji Czas i Raporty> Uprawnienia dostępu.

Najpierw musisz utworzyć role, a następnie przypisać je odpowiednim pracownikom.

Jak utworzyć rolę?

Kliknij Dodawanie na liście ról.

Podaj nazwę roli i przypisz uprawnienia dostępu.

Jeśli włączysz opcję Użytkownik może edytować ustawienia, pracownik z tą rolą będzie mógł konfigurować uprawnienia dostępu.

Jak przypisać role pracownikom?

Kliknij Dodaj uprawnienia dostępu i wybierz pracowników.

Określ rolę pracownika i zapisz ustawienia.

To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz