Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do harmonogramów i czasu pracy

Uprawnienia dostępu do harmonogramów pracy pozwalają określić, kto może przeglądać lub edytować harmonogramy i czas pracy. W Bitrix24 możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do sekcji Czas pracy i Harmonogramy pracy.

Aby skonfigurować uprawnienia dostępu, przejdź do sekcji Firma> Czas i raporty> Uprawnienia dostępu.

1.jpg


Domyślnie standardowe uprawnienia i lista ról są już skonfigurowane.

2.jpg


Możesz jednak tworzyć niestandardowe uprawnienia lub przypisywać nowe role poszczególnym użytkownikom lub całym działom. Zrób to w dwóch krokach:

  1. Dodaj nowe uprawnienie dostępu
  2. Utwórz nową rolę

Jak dodać nowe uprawnienie dostępu

W lewym bloku znajdziesz uprawnienia, które są już skonfigurowane dla administratorów i zwykłych użytkowników Bitrix24. Aby skonfigurować uprawnienia dla określonego działu lub pracownika, kliknij Dodaj uprawnienie dostępu.

3.jpg


Wybierz użytkownika lub grupę, dla których chcesz ustawić uprawnienia.

4.jpg


Wybierz z listy rolę, którą chcesz przypisać temu użytkownikowi. Kliknij Zapisz.

5.jpg


Możesz także utworzyć własną rolę z nowym zestawem uprawnień.


Jak utworzyć nową rolę

W prawym bloku znajdziesz listę istniejących ról. Aby dodać nową rolę, kliknij Dodawanie.

6.jpg


Nazwij role i ustaw uprawnienia do wyświetlania lub edycji harmonogramów pracy i czasu pracy.

7.jpg


Zaznacz opcję Użytkownik może edytować ustawienia, aby przyznać użytkownikowi dostęp do edycji uprawnień dostępu.

8.jpg


Polecane artykuły:
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo