top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Gotowe odpowiedzi w Otwartych kanałach

Gotowe odpowiedzi to z góry określone odpowiedzi na typowe pytania, które umożliwiają wstawienie wstępnie sformatowanej treści do wiadomości.

Gotowe odpowiedzi na często zadawane pytania są szybkie i wygodne zarówno dla klienta, jak i konsultanta internetowego (doradcy technicznego itd.). W Otwartych kanałach Bitrix24 użytkownik odpowiedzialny za czat może wstawiać je z menu gotowych odpowiedzi, zamiast wielokrotnie wpisywać tę samą odpowiedź. 

Menedżerowie Otwartych kanałów Bitrix24 mogą teraz tworzyć własne listy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące Otwartych kanałów.

Gotowe odpowiedzi są oparte na listach. Jest to niezależna sekcja list przeznaczona dla Otwartych kanałów, w której można dodawać, edytować i przypisywać uprawnienia dostępu do gotowych odpowiedzi. Należy pamiętać, że odpowiedzi można grupować, np. klasyfikować je w kategoriach takich jak kwestie techniczne, sprzedaż, dostawy, partnerzy itd. Użyj karty Dodaj sekcję, aby dodać nowe kategorie:

Użytkownicy pracujący w Otwartych kanałach mogą za pomocą jednego kliknięcia dodawać własne odpowiedzi do listy Gotowe odpowiedzi:

Aby wcześniej dodać gotowe odpowiedzi, użyj ikony +:

Kategorię (sekcję) nowej odpowiedzi można wybrać bezpośrednio w formularzu jej tworzenia:

Jeśli masz kilka połączonych Otwartych kanałów, możesz utworzyć listę gotowych odpowiedzi dla każdego Otwartego kanału z osobna. 

Na stronie ustawień Otwartego kanału można wybrać listę gotowych odpowiedzi, która będzie stosowana do tego konkretnego kanału. Jeśli lista nie została jeszcze utworzona lub wybrana dla kanału, zostanie utworzona automatycznie, gdy jeden z użytkowników kanału zapisze własną odpowiedź jako gotową odpowiedź za pośrednictwem okna czatu. 

Aby korzystać z tej samej listy standardowych odpowiedzi dla wszystkich połączonych Otwartych kanałów, należy po prostu wybrać ją na stronie konfiguracji każdego kanału. 

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane