top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Stosowanie zmian menu do wszystkich użytkowników konta

Od teraz administratorzy Bitrix24 mogą konfigurować menu po lewej stronie dla wszystkich użytkowników konta. W tym celu należy użyć ikony ustawień Konfiguruj menu (z kołem zębatym), skonfigurować pozycje menu i kliknąć pozycję Ustaw współdzielone menu dla wszystkich:

Można wybrać, czy skonfigurowane menu zastosowane ma zostać do wszystkich użytkowników konta, czy tylko dla nowych użytkowników:

Pamiętaj, że po zastosowaniu wspólnego menu każdy użytkownik i administrator konta nadal będzie mógł kontynuować dostosowywanie własnego menu.

Opcja zastosowania zmian menu do wszystkich użytkowników konta jest dostępna tylko dla subskrybentów płatnych planów Bitrix24.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane