top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

CRM w aplikacji mobilnej Bitrix24

Za pomocą aplikacji mobilnej Bitrix24 można używać CRM Bitrix24 w dowolnym miejscu.

Dotknij przycisku w prawym dolnym rogu, aby otworzyć menu aplikacji mobilnej Bitrix24 i przejdź w dół, aby rozpocząć pracę z CRM.

Dotknij pozycji Moje działania, aby wyświetlić swoje działania. W tej sekcji można również utworzyć nowe działanie.

Wszystkie elementy CRM mają osobne pozycje menu:

  • Kontakty
  • Firmy
  • Deale
  • Faktury
  • Oferty
  • Leady
  • Produkty

Dotknij pozycji menu, aby wyświetlić listę odpowiadających jej elementów CRM. Następnie dotknij strzałki u góry. Tutaj możesz przełączać się między widokami „Wszystkie kontakty/deale/leady/itd.” a widokami „Moje kontakty/deale/leady/itd.”.

W tym menu można także dodać nowy element CRM, skonfigurować filtry, wybrać widoczne pola, skonfigurować sortowanie.

Wszystkie niestandardowe pola utworzone w wersji internetowej można również wyświetlać w aplikacji mobilnej. Otwórz element CRM i dotknij pozycji Edytuj:

W aplikacji mobilnej Bitrix24 można przetwarzać deale i zmieniać ich etapy. Dotknij pozycji Oferty > Zmień etap.

W aplikacji mobilnej Bitrix24 można wyświetlać i edytować informacje o każdym kontakcie. Dotknij pozycji Kontakty > wybierz kontakt > dotknij pozycji Edytuj.

Można także dodawać nowe kontakty za pomocą skanera wizytówek. Dotknij pozycji Kontakty > Wizytówka.

Ta opcja jest dostępna dla subskrybentów wszystkich planów Bitrix24, ale stosowane są pewne ograniczenia. Więcej informacji na temat tych ograniczeń znajdziesz tutaj — Plany i ceny Bitrix24 Cloud.

Z aplikacji mobilnej Bitrix24 można bezpośrednio dzwonić do klientów, dotykając żądanego numeru.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane