top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Ukryj zadania

Opcja Ukryj zadania w menu Aktualności pozwala ukryć powiadomienia o zadaniach. Gdy opcja jest włączona, zobaczysz tylko wiadomości i powiadomienia dotyczące Aktualności. W takim przypadku możesz zarządzać zadaniami w sekcji Zadania.

Ta opcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Bitrix24 i powinna być konfigurowana indywidualnie przez każdego użytkownika.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane