top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Różnica między Bitrix24 Cloud a Bitrix24 On-Premise

Bitrix24 to zestaw rozwiązań biznesowych dla każdej firmy: zarówno złożonej z kilku osób, jak i dla dużych organizacji. W jednym środowisku roboczym system łączy następujące narzędzia: wiadomości, telefonia, CRM oraz zarządzanie zadaniami i projektami. Bitrix24 może być używany jako usługa online (usługa w chmurze, SaaS) oraz jako osobne rozwiązanie "pudełkowe" (zainstalowane na własnym serwerze).


Wersja Bitrix24 Cloud

Technologie chmurowe zapewniają elastyczne zarządzanie danymi i dostęp 24/7 z dowolnego miejsca, w którym można uzyskać połączenie z Internetem. Wersja Bitrix24 Cloud może być optymalnym rozwiązaniem, jeśli masz 1-100 pracowników w firmie. Subskrypcje komercyjne zapewniają nieograniczoną liczbę kont użytkowników zarówno dla intranetu (pracownicy i kierownictwo), jak i ekstranetu (partnerzy i klienci). Jeśli potrzebujesz wyższego poziomu dostosowywania produktu, budowania marki i/lub integracji z innym oprogramowaniem korporacyjnym, możesz w dowolnym momencie przenieść swoje konto Bitrix24 Cloud do wersji On-Premise.


Wersja Bitrix24 On-Premise

Istnieje kilka przypadków, w których należy używać wersji Bitrix24 On-Premise zamiast wersji chmurowej - gdy prawo wymaga przechowywania danych w określonej lokalizacji, gdy potrzebujesz dostępu do kodu źródłowego, gdy potrzebujesz narzędzi Bitrix24, które nie są dostępne w wersji chmurowej lub gdy nie chcesz korzystać z usług wersji chmurowej ze względu na wewnętrzne zasady firmy. Jeśli chodzi o funkcje, wersja On-premise zawiera więcej narzędzi i modułów w porównaniu do wersji Cloud.

 • W przeciwieństwie do wersji Cloud, wersja On-Premise Bitrix24 jest w pełni konfigurowalna (w interfejsie produktu możesz zmieniać logo, schemat kolorów, układ, strukturę menu, zawartość strony, dodawać lub usuwać gadżety, modyfikować menu i pola CRM itp.). Wersję On-Premise można zainstalować na serwerze z dowolnego wybranego przez Ciebie hosta, a także w sieci lokalnej na serwerze firmowym z ograniczonym dostępem zewnętrznym.

 • Wersja Bitrix24 On-Premise to produkt napisany w języku PHP. Możesz zintegrować produkty i moduły innych firm z Bitrix24. Obsługiwana jest również integracja z AD / LDAP. Dostępność kodu źródłowego w wersji On-Premise pozwala elastycznie konfigurować system i zapewnia wiele opcji integracji.

 • Najwyższa edycja wersji On-Premise zawiera również specjalne moduły, w tym Web Cluster (pomaga zrównoważyć obciążenie serwera i zapewnia dodatkowe narzędzia skalowalności) oraz funkcję Multi Department (pozwala na tworzenie wielu intranetów w jednym intranecie; ta funkcja zwykle wymagana jest przez firmy posiadające wiele filii lub oddziałów, które potrzebują indywidualnych Tablic Aktywności i struktur departamentów).


W zależności od charakteru działalności firmy, wielkości firmy i wymagań dotyczących rozwiązania intranetowego możesz wybierać między elastycznymi planami subskrypcji wersji chmurowej lub opracować niestandardowy projekt intranetowy przy użyciu wersji On-Premise.

Uwaga: wersja Bitrix24 On-Premise sprzedaje się jako ostateczna licencja. Każdy klucz licencyjny wersji On-Premise jest objęty wsparciem technicznym i aktualizacjami produktu na okres 1 roku. Po zakończeniu rocznej subskrypcji możesz odnowić subskrypcję na kolejny rok (jednak nie jest to obowiązkowe).


Obie wersje mają swoje wady i zalety związane z wdrażaniem i konserwacją. Poniżej znajduje się krótki przegląd podstawowych różnic między wersjami chmurową a On-Premise produktu:


Ceny i licencjonowanie

Cloud

On-Premise

Subskrypcja planów taryfowych Licencja ostateczna
Oparta na subskrypcji usługa SaaS (oprogramowanie jako usługa) Użytkownik w pełni posiada licencję na produkt
Dostępne są nieograniczone subskrypcje użytkowników Dostępne są licencje na plany taryfowe dla 50, 100, 250, 500 użytkowników (wersja Enterprise: ponad 1000 użytkowników)

Instalacja i wdrożenie

Cloud

On-Premise

Szybki start, nie wymaga instalacji i konserwacji Instalacja i wdrożenie na wybranym przez Ciebie serwerze internetowym
Natychmiastowy dostęp do przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej Wymaga odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i programowej
Limit miejsca do przechowywania online jest ustawiony zgodnie z opcją subskrypcji Nieograniczona pojemność pamięci (zależy od pojemności hosta lub serwera)

Personalizacja produktu

Cloud

On-Premise

Niestandardowe logo (nie jest dostępne we wszystkich taryfach) Niestandardowe logo bez ograniczeń
Własna domena (nie jest dostępna we wszystkich taryfach) Własna domena bez ograniczeń
REST API REST API, API
Niedostępne Własna strona autoryzacji (pierwsza strona portalu)

Niedostępne

Niestandardowe szablony i kolory (CSS, HTML, PHP, JavaScript)
Niedostępne Niestandardowe układy i menu
Niedostępne Pełny dostęp do kodu źródłowego
Niedostępne Pełny dostęp do front-end
Niedostępne Pełny dostęp do back-end
Niedostępne Zarządzanie modułami, strukturą i zawartością
Niedostępne Zaawansowane narzędzia administracyjne
Niedostępne Narzędzia lokalizacyjne (produkt można przetłumaczyć na dowolny język)

Enterprise

Cloud

On-Premise

Wstępnie ustawione prawa dostępu i uprawnienia Elastyczne prawa dostępu i uprawnienia dla grup użytkowników i indywidualnych użytkowników
Niedostępne LDAP / Active Directory
Niedostępne Uwierzytelnianie NTLM/Pojedyncze logowanie (SSO)
Niedostępne MS Exchange (Kalendarze)
Niedostępne MS SharePoint (Listy)

Kopie zapasowe

Cloud

On-Premise

Automatyczne codzienne kopie zapasowe dla kont chmurowych Ręcznie zaplanowane kopie zapasowe
Procedura przywracania kopii zapasowej (dostępna tylko w ramach subskrypcji komercyjnej) Opcja przechowywania w chmurze kopii zapasowych
Niedostępne Wbudowany system tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania

Bezpieczeństwo i Ochrona danych

Cloud

On-Premise

Dostęp tylko przez protokół SSL Środki bezpieczeństwa i dostęp można regulować ręcznie
Filtr proaktywny WAF (Web Application Firewall) Filtr proaktywny WAF (Web Application Firewall)
Kilka niezależnych centrów danych zapewniających całodobową dostępność usług online Niedostępne
Niedostępne Wbudowane narzędzia bezpieczeństwa z pełnym dostępem do back-endu serwera

Narzędzia i Możliwości produktu

Cloud

On-Premise

Możliwości różnią się w zależności od planu taryfowego Możliwosci różnią się w zależności od wersji produktu
Niedostępne Dodatkowe narzędzia HelpDesk
Niedostępne Dodatkowe narzędzia szkoleniowe
Niedostępne Dodatkowe narzędzia CMS

Niedostępne

Dodatkowe narzędzia bezpieczeństwa

Niedostępne

Dodatkowe narzędzia skalowalności

Poczta wychodząca przez serwer Bitrix24 i własny serwer SMTP. Konfiguracja w publicznej części Bitrix24

Poczta wychodząca tylko przez własny serwer SMTP. Konfiguracja po stronie serwera

Aplikacje mobilne i Desktopowe

Cloud

On-Premise

Darmowa aplikacja mobilna Darmowa aplikacja mobilna (z częściową obsługą niestandardowego widoku front-end)
Darmowa aplikacja desktopowa Darmowa aplikacja desktopowa


Wersje Cloud i On-Premise mają różne modele licencjonowania, więc każda wersja Bitrix24 wymaga różnych kosztów finansowych za korzystanie z niej. Poniżej przedstawione są koszty z perspektywy użytkownika końcowego:

Koszty wersji Bitrix24 Cloud:
 • Podstawowe zasoby sprzętowe (komputer / laptop / urządzenie mobilne, które mogą zapewnić dostęp do Internetu);
 • Dostęp do Internetu (różne opcje oferowane przez dostawców usług internetowych lub operatorów komórkowych);
 • Opłaty miesięczne (półroczne lub roczne) za opcję subskrypcji Bitrix24;
 • Mogą być zaangażowane dodatkowe szkolenia i konserwacja (zwykle płatne usługi świadczone przez partnera Bitrix).

Koszty wersji On-Premise:
 • Sprzęt i oprogramowanie dla sieci lokalnych (od 1490 USD i więcej);
 • Usługi hostingowe do zdalnej instalacji;
 • Licencja komercyjna na produkt + w razie potrzeby przejście na starszą edycję produktu z dużą liczbą użytkowników (istnieją edycje dla 50, 100, 250, 500 użytkowników lub edycja Enterprise z 1000 użytkowników i możliwością rozszerzenia);
 • Wynagrodzenie dla outsourcingu lub wewnętrznego personelu IT za wdrożenie i utrzymanie projektu (zależy od wielu czynników; może być jednorazową opłatą za rozwiązanie intranetowe opracowane przez partnera Bitrix lub może obejmować godzinne płatności za świadczone usługi przez specjalistów IT).


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane