top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Przypisz użytkownikowi uprawnienia administratora

Kim jest administrator?

Administrator to użytkownik, który ma dostęp do wszystkich funkcji w portalu: ustawień wszystkich narzędzi, wszystkich elementów CRM, zadań i kalendarzy pracowników, widomości na Tablicy Aktywności, czatów w kanałach otwartych, uprawnień dostępu użytkowników itp.

Administrator musi posiadać wystarczające kwalifikacje i wiedzę, aby odpowiadać za działanie całego portalu.

Administrator nie może czytać osobistej korespondencji w czatach, w tym w czatach grupowych.

Ilu administratorów można dodać?

Bitrix24 ma ograniczenie liczby administratorów w zależności od planu taryfowego:

  • Free - 1;
  • Start+ - 1;
  • Project+ - 2;
  • CRM+ - 5;
  • Standard - 5;
  • Professional - bez ograniczeń.
Ograniczenie dotyczy tylko nowych portali utworzonych do 08.08.2017. Nie ma ograniczeń dla wcześniej utworzonych portali.

Jak zmienić administratora?

Jeśli chcesz zmienić listę administratorów bez przechodzenia na wyższy plan taryfowy, musisz odebrać uprawnienia obecnego administratora i przypisać uprawnienia administratora innemu użytkownikowi.

W planie Professional możesz dodać dowolną liczbę administratorów.

Co się stanie, jeśli zmienię plan taryfowy?

Po przejściu na wyższy plan taryfowy możesz wyznaczyć nowych administratorów w zwykły sposób.

Jeśli przejdziesz na plan niższy, który zawiera mniej administratorów, uprawnienia administratora zostaną przyznane tylko tym użytkownikom, którzy jako ostatni zalogowali się do twojego Bitrix24.

W przypadku planu Demo (plan Professional na 30 dni) maksymalna liczba administratorów wynosi 10. Po upływie 30 dni uprawnienia administratora zostaną przyznane tylko tym użytkownikom, którzy jako ostatni zalogowali się do twojego Bitrix24.

Jak przypisać uprawnienia administratora?

Użytkownik, który zarejestrował portal w Bitrix24, jest jego właścicielem i głównym (pierwszym) administratorem. Możesz odebrać uprawnienia administratora właścicielowi portalu i zwolnić go, ale nie można go całkowicie usunąć.

Aby przypisać uprawnienia administratora użytkownikowi, otwórz jego profil, wybierz Działania> kliknij Prypisz uprawnienia administratora:

Tryb administratora

Jeśli jesteś administratorem, musisz włączyć tryb administratora, aby wykonywać pewne czynności, na przykład wyświetlać prywatne grupy robocze, których nie jesteś członkiem. Kliknij Działania> Tryb administratora.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane