Bitrix24Care

Listy kontrolne w aplikacji mobilnej

W Bitrix24 możesz używać list kontrolnych w zadaniach. Listy kontrolne są również dostępne w aplikacji mobilnej Bitrix24.

Możliwości mobilnych list kontrolnych są prawie takie same jak internetowe wersje zadań: elementy, ważne elementy, podelementy, dołączanie plików do elementów, obserwatorzy i uczestnicy.

Elementy i podelementy list kontrolnych

Aby dodać element, utwórz listę kontrolną w zadaniu, a następnie kliknij Dodaj pozycję:

Aby zmienić nazwę listy kontrolnej lub elementu, kliknij nazwę odpowiedniego elementu:

Aby utworzyć podelementy, musisz najpierw utworzyć element, a następnie wywołać menu kontekstowe i wybrać Przenieś w prawo:

Możesz utworzyć lub zmienić zagnieżdżanie list kontrolnych.

Można także przenosić elementy między różnymi listami kontrolnymi za pomocą menu Do innej listy kontrolnej. Jeśli istnieje tylko jedna lista kontrolna, zostanie utworzona nowa. Jeśli istnieje kilka list kontrolnych, system zaoferuje Ci listę kontrolną do przeniesienia wybranego elementu.

Ważne elementy

W mobilnej wersji możesz zaznaczyć listę lub element jako ważny, klikając odpowiedni przycisk:

Dołącz pliki

Możesz dołączyć pliki do każdego elementu na mobilnej liście kontrolnej:

Pliki mogą być zarówno zdjęciami, jak i dokumentami. Podczas pobierania plików możesz także użyć telefonu, aby natychmiast przesłać zdjęcie do listy kontrolnej.

Przypomnienia

Możesz dodać Obserwatorów i Uczestników do każdego elementu na liście kontrolnej:


Czy te informacje były pomocne?
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Pomoc specjalisty ds. integracji
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo