top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Dodaj regulamin RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (UE) 2016/679 to rozporządzenie unijne dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Podczas tworzenia formularza internetowego CRM w Bitrix24 lub konfigurowania kanału komunikacji może być konieczne dodanie regulaminu RODO.

Jak dodać regulamin RODO do formularza internetowego CRM?

Kliknij CRM> Formularze CRM> wybierz formularz internetowy> kliknij Edytuj.

W sekcji ustawień formularza internetowego CRM kliknij Więcej> przewiń w dół do sekcji Regulamin> włącz opcję Pokaż regulamin> kliknij Utwórz nową Zgodę.

Podaj nazwę zgody i tekst. Kliknij Zapisz.

W sekcji Pole wyboru i zachowanie możesz zmienić tytuł pola wyboru zgody.

Wybierz utworzoną zgodę z listy.

Możesz edytować istniejącą zgodę, wybierając ją z listy i klikając edytuj ustawienia.

Jeśli włączysz opcję Automatyczna akceptacja umowy, pola wyboru w formularzu zgody zostaną automatycznie zaznaczone podczas wypełniania. Jeśli wyłączysz tę opcję, użytkownik musi ręcznie zaznaczyć pola wyboru w formularzu zgody.

Nie zapomnij zapisać zmian.

Jak to działa?

Klient wypełnia formularz internetowy i musi zaakceptować zgodę, aby wysłać wypełniony formularz.

Jeśli klient nie zaakceptuje zgody, formularz internetowy nie zostanie wysłany.

Jak wyświetlić listę uzyskanych zgód?

Wystarczy kliknąć przycisk uzyskanych zgód w sekcji ustawień formularza internetowego CRM.

Zobaczysz listę uzyskanych zgód.

Kliknij nazwę źródła, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Jak dodać regulamin RODO do kanału komunikacji?

Kliknij Centrum kontaktowe> wybierz kanał komunikacji> wybierz Otwarty kanał> kliknij Konfiguruj.

W sekcji Umowa włącz opcję Wyślij ostrzeżenie o zbieraniu danych osobowych> wybierz zgodę z listy lub utwórz nową. Proces tworzenia zgody dla kanałów otwartych jest taki sam, jak dla formularzy internetowych CRM

Jak dodać regulamin RODO do Centrum Sprzedaży?

Kliknij Centrum Sprzedaży> Umowy.

Wybierz istniejącą zgodę z listy lub utwórz nową.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane