top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Błąd: The mbstring.func_overload parameter has to be removed

Podczas aktualizacji wersji Bitrix24 On-Premise, możesz otrzymać powiadomienie:

Error: The mbstring.func_overload parameter has to be removed to update the system. Please fix the issue or contact your hosting provider's technical support.

(Parametr mbstring.func_overload musi zostać usunięty, aby system został zaktualizowany. Wprowadź niezbędne zmiany lub skontaktuj się z pomocą techniczną swojego dostawcy usług hostingowych).

Co oznacza ten błąd?

Parametr mbstring.func_overload jest uważany za przestarzały od wydania PHP 7.2.0 i zdecydowanie odradzamy jego używanie.

W związku z tym obsługa parametrów PHP została przerwana w produktach Bitrix. Błąd będzie wyświetlany, dopóki nie usuniesz tego parametru z konfiguracji PHP serwera.

Jak rozwiązać problem?

Przejdź do sekcji Tools (Narzędzia)> System Admnistration (Administracja systemu)> PHP settings (Ustawienia PHP).

Znajdź parametr mbstring.func_overload w ustawieniach PHP.

Jeśli wartość parametru nie jest równa 0, musisz usunąć ten parametr w konfiguracji serwera PHP lub ustawić go na 0 (mbstring.func_overload = 0).

Aby to zrobić, musisz skontaktować się z dostawcą usług hostingowych i poprosić go o usunięcie tego parametru. Lub zapytaj dostawcę usług hostingowych, jak to zrobić samodzielnie, jeśli to możliwe.

Jeśli używasz maszyny wirtualnej BitrixVM, po prostu zaktualizuj ją do wersji 7.4.4.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane