top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Przegląd zarządzania rekordami - Lista

Zarządzanie rekordami lub  Listy pomagają zarządzać danymi opartymi na rekordach, tj. katalogi dostawców, katalogi produktów, pozycje wydatków itp.

Możliwości:

 • tworzenie pól danych dla dowolnego typu obiektu, w tym plików;
 • ustawienia dostępu dla każdej listy;
 • filtry, sortowanie, wyświetlanie kolumn, edycja grupowa, łatwe przypisywanie uprawnień dostępu, import i eksport itp.
 • możliwość implementacji dowolnej hierarchicznej struktury do przechowywania obiektów;
 • nieograniczona liczba list;
 • listy w grupach roboczych;
 • integracja  procesów biznesowychPraktyczny przykład zarządzania rekordami w procesie biznesowym w Bitrix24.

Tworzenie  listy

Jak łatwo się domyślić, zielona ikona Utwórz nowy  tworzy nową listę:

Formularz   Nowa lista składa się z trzech głównych sekcji: 

 • Ustawienia: wyświetlane są ogólne ustawienia listy, takie jak nazwa listy, opis, sortowanie i obraz. Jedynym wymaganym polem na tej stronie jest Nazwa listy, pozostałe pola mogą być niewypełnione:
Ważne: opcja Włącz procesy biznesowe  umożliwia uruchomienie  workflow  opartych na tej liście.
 • Tytuły: tutaj można dostosować nazwy sekcji listy i elementów. Sekcja  Tytuły  jest przydatna, gdy potrzebne są znaczące nazwy odnoszące się do treści. Rozważmy następujący przykład: kiedy tworzysz listę partnerów swojej firmy, możesz zmienić nazwy tytułów elementów i działań związanych z nimi:
 •  Dostęp: tutaj możesz wybrać użytkowników, grupy lub działy i skonfigurować dla nich uprawnienia dostępu - ustawić, kto może czytać, edytować listę lub mieć do niej pełny dostęp.  

Oczywiście są to tylko ogólne parametry. Kliknij Zapisz, aby utworzyć nową listę.

Dostosuj pola listy

Następnym krokiem po utworzeniu nowej listy jest skonfigurowanie pól listy. Otwórz listę i przejdź do sekcji Działania > Dostosuj pola:

Na stronie Konfiguracja pól znajdziesz jedyne domyślne pole - Nazwa (możesz je edytować, jeśli chcesz). Użyj opcji Dodaj pole, aby dodać więcej pól do listy:

W formularzu „Nowe pole" tylko pole z nazwą jest wymagane:

Dostępne są następujące parametry:

 • Sortuj:  im mniejsza wartość, tym wyższa pozycja pola. 
 • Wymagane:  określa, że pole musi istnieć (nie będzie można dodać nowych elementów listy, jeśli to pole nie jest wypełnione)
 • Wiele:  możesz przypisać więcej niż jedną wartość pola do pola (jeśli włączone)
 • Typ:  określa typ wartości pola - lista, string, związany z użytkownikiem, data itp.
 • Wartość domyślna:  ustaw ją na najczęściej używaną wartość, aby użytkownicy nie musieli spędzać zbyt wiele czasu na ciągłym dostarczaniu jej.

Po wybraniu typu pola listy zostanie utworzona automatycznie nowa karta; otwórz ją, aby dodać wartości listy:

Aby opuścić stronę Konfiguracji pól, użyj opcji Powrót do listy:

Dodawanie nowych pół listy

Po skonfigurowaniu ustawień i pól listy, możesz zacząć dodawać nowe elementy listy i sekcje:

Dodawanie nowych sekcji jest proste  - wystarczy kliknąć opcję „Dodaj sekcję" i wypełnić nazwę sekcji. 

Aby dodać nowe elementy listy, kliknij „Dodaj element" (w naszym przykładzie tytuł Dodaj element został zastąpiony przez Dodaj partnera). Nowy formularz elementu listy wyświetli pola skonfigurowane dla tej listy, karta Sekcja (w naszym przykładzie zmieniliśmy nazwę na Region), Procesy biznesowe i Dostęp. 

Przejdź do karty Sekcje, aby wybrać sekcję dla tego elementu listy (jeśli zajdzie taka potrzeba):

Możesz przełączać się między widokami sekcji Pokaż w celu ułatwienia nawigacji:

Włączona sekcja Pokaż wygląda następująco:

Siatka listy

Kolumny Siatki listy zadań odzwierciedlają  pola skonfigurowane dla listy. Możesz ustawić, które pola będą wyświetlane w Siatce za pomocą ikony Ustawienia znajdującej się w lewym górnym rogu nad listą:

Wybierz pola, które chcesz zobaczyć w Siatce list i kliknij Zastosuj. 

Użyj opcji Zastosuj dla wszystkich użytkowników, aby zapisać konfigurację Siatki list dla wszystkich użytkowników konta. 

Aby zresetować ustawienia, użyj opcji Domyślne.

Filtrowanie i przeszukiwanie listy

Aby poruszać się z łatwością pomiędzy twoją listą elementów, skorzystaj z inteligentnego filtra umieszczonego nad listą:

Możesz dodać pola listy do widżetu filtru za pomocą ikony Dodaj. Ustaw wartość pola i kliknij Szukaj

Jeśli chcesz zapisać konfigurację filtrów dla wszystkich użytkowników konta, kliknij ikonę Ustawienia na filtrze i wybierz opcję Zastosuj do wszystkich użytkowników.

Aby uzyskać najlepsze wyniki wyszukiwania, można używać zarówno filtrów, jak i opcji inteligentnego wyszukiwania.

Eksport listy

Możesz wyeksportować swoją listę do Excela. W tym celu, otwórz listę i przejdź do sekcji Działania > Eksport do Excela:
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane