Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Workflow w Aktualnościach

W Bitrix24 możesz uruchamiać procesy workflow w Aktualnościach. Na przykład wypełnij wniosek o urlop lub podróż służbową.

Przejdź do sekcji Automatyzacja > Workflow > Workflow w Aktualnościach. Domyślnie na liście dostępnych jest pięć procesów workflow:

 • wniosek o urlop,
 • podróż służbowa,
 • ogólne zapytania,
 • wniosek o zakup,
 • raport z wydatków.

Jak utworzyć nowy workflow

1. Utwórz formularz procesu workflow. Kliknij Utwórz nowy i dodaj informacje o workflow.

 • Ustawienia: dodaj podstawowe informacje i określ sortowanie. Opcja Włącz funkcję automatycznego blokowania elementów podczas edycji ogranicza dostęp do elementów w przypadku, gdy kilku pracowników próbuje je edytować.
 • Słownik: zmień nazwy elementów i sekcji. Na przykład w procesie workflow Wniosek o urlop zmień nazwę pola Zatwierdź element na Zatwierdź urlop.
 • Uprawnienia: ustaw uprawnienia dostępu pracowników pracujących z elementami i sekcjami workflow.

2. Dodaj pola workflow. Każdy proces workflow ma pola, które pracownik wypełnia przed uruchomieniem. Przejdź do formularza workflow i otwórz Ustawienia (⚙️) > Personalizuj pola.

Kliknij Dodaj pole i skonfiguruj ustawienia.

 • Wybierz rodzaj nowego pola i określ ustawienia. Każdy rodzaj ma własne parametry, na przykład dla rodzaju Pieniądze należy określić kwotę i walutę.
 • Włącz opcje Pokaż w formularzu nowej pozycji i Pokaż w formularzu edycji pozycji, aby pracownicy wypełnili to pole w celu uruchomienia workflow.
 • Zaznacz opcję Tylko do odczytu (formularz nowej pozycji/formularz edycji pozycji), aby uniemożliwić pracownikom edytowanie pola.
 • Jeśli chcesz dodać link do elementu, włącz opcję Pokaż pole podczas tworzenia linku do elementu listy.

3. Skonfiguruj proces workflow. Przejdź do formularza workflow i kliknij Ustawienia (⚙️) > Konfiguruj workflow.

Utwórz workflow ze statusami lub sekwencyjny.

 • Sekwencyjny workflow. Jest to zestaw działań, które są wykonywane w określonej kolejności aż do zakończenia procesu workflow.
  Sekwencyjny workflow
 • Workflow ze statusami state-driven. Oddzielne statusy, gdzie każdy status składa się z procesu sekwencyjnego. Wszystkie statusy są ze sobą powiązane: możesz wrócić dokument do poprzedniego statusu w celu sprawdzenia i z powrotem.
  Workflow ze statusami

Jak edytować workflow

Otwórz workflow i kliknij Ustawienia (⚙️). Wybierz działanie:

 • Edytuj formularz workflow: kliknij Zmień preferencje workflow.
 • Edytuj pola wypełniane przez pracowników przed uruchomieniem workflow: wybierz opcję Personalizuj pola.
 • Zmień szablon procesu workflow: kliknij Konfiguruj workflow.

Zaznacz opcję Pokaż w sekcji Aktualności, aby pracownicy mogli uruchomić workflow w Aktualnościach.
Jak uruchomić workflow


Jak usunąć workflow

Otwórz workflow, kliknij Ustawienia (⚙️) > Zmień preferencje workflow.

Kliknij Ustawienia (⚙️) > Usuń.


W skrócie

 • W Bitrix24 możesz uruchamiać procesy workflow w Aktualnościach. Na przykład wypełnij wniosek o urlop lub podróż służbową.
 • Workflow znajdują się w sekcji Automatyzacja > Workflow > Workflow w Aktualnościach.
 • Aby utworzyć workflow, kliknij Utwórz nowy i dodaj informacje o workflow.
 • W ustawieniach workflow możesz edytować dane lub usunąć proces.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo