top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Eksport i import szablonów procesów biznesowych

Jeśli chcesz przenieść szablon procesu biznesowego na inne konto Bitrix24, skorzystaj z Eksportu procesów biznesowych.

Jak to działa?

Przejdź do sekcji Edytuj szablon procesu biznesowego> kliknij Eksportuj:

Następnie przejdź do innego konta Bitrix24, utwórz pusty szablon i kliknij Importuj. Pusty szablon zostanie zastąpiony zaimportowanym.

Podczas eksportowania/importowania używane są pliki z rozszerzeniem .bpt.

  • Import jest dostępny tylko dla szablonów tego samego typu. Nie możesz przenieść szablonu procesu biznesowego w CRM do procesu biznesowego na Tablicy Aktywności.
  • Podczas importu procesów biznesowych należy utworzyć takie same pola niestandardowe, jak w wyeksportowanym szablonie.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane