top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Szablon sekwencyjnego procesu biznesowego

W przypadku szablonu sekwencyjnego procesu biznesowego narzędzie do modelowania wizualnego jest otwierane natychmiast po określeniu i zapisaniu parametrów:

Aby skonstruować szablon, po prostu przeciągnij i upuść żądane działania do obszaru projektu, a następnie skonfiguruj ich parametry:

Aby skonfigurować parametry działania, kliknij przycisk . Rozważmy następujący przykład działania >Wydarzenie e-mail:

Wypełnij wymagane pola. Użyj przycisków wielokropka (...), aby wstawić makra za pomocą formularza Wprowadź wartość.

To okno dialogowe może służyć do wstawiania wartości następujących grup (grupy zależą od pola):

  • Parametry szablonu  — zawiera wartości parametrów przypisanych do szablonu procesu biznesowego;
  • Zmienne — zawiera wartości zmiennych przypisanych do szablonu procesu biznesowego;
  • Pola dokumentu — umożliwia wstawienie wartości pola dokumentu, na którym uruchomiony jest proces biznesowy. Na przykład: Utworzono lub Utworzony przez.
  • Dodatkowe wyniki — pokazuje wartości zwrotne innych działań w szablonie procesu biznesowego;
  • Użytkownicy — wstawia użytkowników (lub grupy użytkowników) zaangażowanych w proces biznesowy.

Aby wstawić wartość, kliknij grupę, w której ma się znaleźć wymagana wartość, wybierz wartość i kliknij pozycję  Wprowadź.

Po zakończeniu konstruowania szablonu procesu biznesowego zapisz go. Szablon pojawi się w formularzu podsumowania szablonów.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane