top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Formularz Wprowadź wartość

Oprócz tekstu statycznego, parametry działań, szablonu i statusu mogą stosować specjalne makra do określania generowanych automatycznie wartości, takich jak pola dokumentów, zmienne systemowe, data i godzina itd.

Aby dodać makro, kliknij przycisk wielokropka (...) obok pola docelowego. Spowoduje to otwarcie formularza Wprowadź wartość:

Ten formularz pokazuje wszystkie dostępne makra pogrupowane według zastosowań. Obecnie dostępne są następujące grupy.

  • Parametry szablonu: zawiera parametry szablonu, które można zdefiniować, klikając przycisk Parametry szablonu w narzędziu do modelowania wizualnego. Należy zauważyć, że wartość może być definiowana przez użytkownika w czasie wykonywania, podczas uruchamiania procesu biznesowego.
  • Zmienne : wstawia zmienne zdefiniowane przez użytkownika, które mogą się zmienić podczas wykonywania procesu biznesowego. Na przykład może to być pomocnicze pole liczbowe, do którego użytkownik będzie musiał wprowadzić wartość.
  • Pola dokumentu: umożliwia wstawienie wartości pola dokumentu, na którym uruchomiony jest proces biznesowy. Na przykład: Utworzono lub Utworzony przez.
  • Dodatkowe wyniki: wstawia, jeśli istnieje, wynik przetwarzania działania. Lista zawiera tylko te działania z bieżącego szablonu procesu biznesowego, które zwracają jedną lub więcej wartości.
  • Użytkownicy: wstawia użytkowników (lub grupy użytkowników) zaangażowanych w proces biznesowy. Można wybrać jednego lub wielu użytkowników, rozdzielając ich średnikami.

Następujące makra nie są wymienione w formularzu Wprowadź wartość, ale można ich użyć podczas tworzenia szablonów procesów biznesowych.

  • {=Workflow:ID} — wstawia ID bieżącego procesu biznesowego;
  • {=User:ID} — wstawia ID bieżącego użytkownika w formacie user_[ID_użytkownika_systemu];
  • {=System:Now} — wstawia bieżącą datę i godzinę;
  • {=System:Date} — wstawia bieżącą datę;
  • {=Document:DETAIL_PAGE_URL} — wstawia link do strony widoku dokumentu. Link będzie prawidłowy tylko pod warunkiem, że parametry bloku informacji podają poprawny adres URL strony szczegółów.

Modyfikator „_printable”

Do zmiennych szablonu i parametrów można dodać specjalny przedrostek: _printable. Jeśli jest obecny, formatuje dane wyjściowe makra w postaci czytelnej dla człowieka, o ile są one obsługiwane przez zmodyfikowane makro. Jeśli makro nie obsługuje danych wyjściowych „printable”, zwróci tę samą wartość, co bez modyfikatora.

Rozważmy następujące przykłady, w których przedrostek printable jest stosowany do zmiennej użytkownika.


Makra z tym modyfikatorem są również dostępne za pośrednictwem formularza Wprowadź wartość.

Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane