top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Działania w procesach biznesowych

Sekwencyjny proces biznesowy jest budowany na podstawie zestawu działań. Każde działanie realizuje określoną funkcję i ma swoje własne parametry.

Konfigurowanie parametrów działań

Parametry działań konfiguruje się w odpowiednim formularzu pobieranym poprzez podwójne kliknięcie nagłówka działania lub za pomocą znajdującego się w nim przycisku X .

Wskazania ogólne dotyczące większości działań

 • Pole Tytuł umożliwia skonfigurowanie nagłówka działania, który będzie wyświetlany w konstruktorze wizualnym.

  Uwaga: dla tych samych działań należy ustawiać różne nagłówki. Ułatwi to dalszą pracę z procesem. 
  Przykład: dodatkowe wyniki w formularzu Wstawiane wartości są grupowane dokładnie według nagłówków działań.

 • [Id] – link umożliwiający wyświetlenie/zmianę unikalnego ID działania. Można go na przykład użyć do wyświetlenia w witryny części administracyjnej historii wykonania procesu biznesowego.

  W polu dozwolone są jedynie litery łacińskie, cyfry i znak podkreślenia.
 • Pola wyboru użytkownika/grupy. Użytkownika można wskazać ręcznie. Wystarczy wpisać ID użytkownika w polu w nawiasach kwadratowych, np. [1]. W przypadku grupy użytkowników nie są potrzebne nawiasy kwadratowe.

 • Pola Opis zadania pozwalają na użycie następujących tagów BBCode: [img][url][b][i][s][u].

  Tagu [url] można również używać w powiadomieniach, np. w polu Tekst powiadomienia działania Powiadomienie użytkownika.

 Działania w procesach biznesowych można grupować w następujących głównych sekcjach:
Należy pamiętać, że wszystkich konsultacji i pomocy w konfiguracji procesów biznesowych udzielają wyłącznie lokalni partnerzy Bitrix24.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane