top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Filtry w CRM

W Bitrix24 CRM można skonfigurować siatkę i filtry wyszukiwania. 

Filtry można znaleźć w większości sekcji CRM - w sekcji leadów, kontaktów, firm, deali, ofert i faktur. 

Możesz użyć  filtrów, aby wyszukać lub skategoryzować określone rekordy CRM. 

Dwa domyślne filtry, które można znaleźć po lewej stronie  - „zmodyfikowane przeze mnie” i „moje kontakty” - można edytować, usuwać, przenosić lub przypinać. Pamiętaj, że możesz użyć opcji „Zapisz dla wszystkich”, aby zapisać konfigurację filtrów dla wszystkich użytkowników konta Bitrix24. 

Możesz także skonfigurować i zapisać własne filtry:

Dodaj własną niestandardową nazwę filtra po lewej stronie:

Możesz także dodać własne pola do filtrowania. Wystarczy kliknąć Dodaj pole > i zaznacz swoje pole niestandardowe.

Użyj filtrów do kategoryzacji:  przełączaj się między różnymi typami list rekordów CRM - branże, rynki, filtry osobiste itp. 

Kilka dodatkowych wskazówek:

1. Jeśli znasz tylko część nazwy wartości pola, możesz użyć % w miejscu(ach) nie zawierającym(ch) części nazwy wartości. Na przykład, jeśli znasz początek numeru telefonu, powinieneś wpisać liczby, które znasz +% (np. 102%). Jeśli znasz koniec numeru, dodaj % przed nim (np. %177).

2.  Jeśli znasz środkową część wartości pola, musisz umieścić % po obu stronach (np. %550).

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane