top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Wyślij dzienniki aplikacji komputerowej do działu pomocy

Po pierwsze w razie jakichkolwiek problemów z aplikacją komputerową Bitrix24, upewnij się, że:
Jeśli żadna z powyższych czynności nie pomogła, wyślij logi aplikacji do działu pomocy Bitrix24. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

Komputery Mac:
  • Otwórz aplikację komputerową Bitrix24 i przejdź do panelu menu aplikacji. Kliknij polecenie  Bitrix24  i wybierz opcję Wyślij dziennik do działu pomocy
  • Jeśli przesłano już zgłoszenie, kliknij właściwą informację i wpisz numer identyfikacyjny zgłoszenia. Jeśli nie, kliknij polecenie Chcę utworzyć zgłoszenie.
  • W przypadku nowych biletów: opisz problem, pamiętając, by podać maksymalną liczbę szczegółów na jego temat (np. czy aplikacja jest aktualna, czy próbowano zastosować większość typowych rozwiązań). Kliknij polecenie Wyślij.
  • Następnie zobaczysz wiadomość o tym, że zgłoszenie zostało pomyślnie przesłane wraz z odnośnikiem. Numer zgłoszenia podano na końcu odnośnika.
W systemie Windows:

  • otwórz (uruchom) aplikację komputerową,
  • kliknij ikonę aplikacji komputerowej Bitrix24 wyświetloną w prawym dolnym rogu ekranu komputera.
  • w menu aplikacji komputerowej kliknij polecenie Wyślij dzienniki do działu pomocy.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane