top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Listy grup roboczych

Listy pomagają zarządzać danymi opartymi na rekordach, w tym katalogi dostawców, katalogi produktów, pozycje wydatków itp.

Możliwości:

  • tworzenie pól danych dla dowolnego typu obiektu, w tym plików;
  • ustawienia dostępu dla każdej listy;
  • filtry, pola niestandardowe, edycja grupowa;
  • eksport list;
  • nieograniczona liczba list;
  • integracja procesów biznesowych

Tworzenie nowej listy

Pamiętaj, że tylko właściciel grupy roboczej może tworzyć nowe listy wewnątrz własnych grup roboczych.

Otwórz sekcję Listy w grupie roboczej. Jeśli nie widzisz tej sekcji, upewnij się, że włączono opcję Listy w sekcji Działania > Edytuj grupę roboczą> Więcej. Kliknij Utwórz nową:

Formularz tworzenia nowej listy ma trzy główne sekcje: W sekcji Ustawienia wpisz nazwę listy, opis, prześlij obraz i ustaw opcję Włącz procesy biznesowe, jeśli chcesz użyć tej listy do realizacji przepływów pracy:

Przejdź do sekcji Słownik, aby przeprowadzić edycję nazw elementów i sekcji (razem z działaniami):

Nadaj uprawnienia dostępu do Listy w sekcji Uprawnienia:

W jednej grupie roboczej możesz utworzyć kilka list. Będą one dostępne w sekcji Listy danej grupy roboczej:

Dostosowanie pól listy

Aby dodać nowe pola do listy, przejdź do obszaru Działania > Personalizuj pola:

Na stronie Konfiguracja pól kliknij pozycję Dodaj pole:

Uzupełnij formularz Nowe pole, dodaj nazwę pola i jego rodzaj. Dostępnych jest kilka typów list, w tym lista, plik, data, godzina itp. Opcja Powiel pozwala przypisać więcej niż jedną wartość pola. Opcja Wymagane określa, że to pole trzeba wypełnić podczas dodawania elementu listy.

W przypadku wybrania typu pola Lista automatycznie pojawi się nowa karta. Dodaj w tym miejscu wartości listy:

Wszystkie pola listy można znaleźć na stronie Działania> Konfiguruj ustawienia listy> Działania> Skonfiguruj listę pól:

Dodawanie do listy elementów i sekcji

Użyj karty Dodaj znajdującej się nad listą, aby dodać nowe elementy lub sekcje:

W menu Działania możesz przełączać opcję Pokaż sekcje i Ukryj sekcje:

Filtry i konfiguracja widoku listy

Aby skonfigurować kolumny listy, kliknij ikonę Koła zębatego umieszczoną w lewym górnym rogu listy. Użyj opcji Zastosuj dla wszystkich użytkowników, aby zapisać konfigurację wyświetlania listy dla wszystkich użytkowników konta:

Opcja Filtowanie i Wyszukiwanie znajduje się nad listą. Użyj opcji Dodaj pole, aby dodać więcej pól do listy. Możesz skonfigurować i zapisać własne filtry lub zastosować preferencje filtrów wobec wszystkich użytkowników konta.

Jak usunąć listę?

Aby usunąć listę, kliknij odpowiednią listę > wybierz Działania> Konfiguruj ustawienia listy> Działania> Usuń listę.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane