top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Wydajność zadań

W Bitrix24 możesz śledzić Wydajność pracowników.

Funkcja ta jest dostępna tylko dla abonentów planów komercyjnych.

Bitrix24 śledzi czas wszystkich przypisanych zadań, aby mierzyć, ile z nich zostało ukończonych na czas. Wskaźnik Wydajność ułatwia poznanie wyników indywidualnych i grupowych.

Jak pracować z raportem wydajności?

Skonfiguruj okres sprawozdawczy w filtrze nad blokami raportów.

Moja wydajność — twój wskaźnik wydajności zadań osobistych.

Ukończone zadania — liczba zadań wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Zadania z zastrzeżeniami — liczba przeterminowanych zadań.

Uwzględniane są zadania, w których masz rolę osoby odpowiedzialnej lub uczestnika.

Łącznie w toku — łączna liczba zadań przydzielonych i wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Aby zadanie zostało uwzględnione, twórca nie może być osobą odpowiedzialną (musi to być inny użytkownik).

Wydajność liczy się według wzoru:

Wydajność = 100 - (Zadania z zastrzeżeniami / Łącznie w toku w okresie sprawozdawczym) * 100

Jak sprawdzić wydajność pracowników?

Przełożeni mogą sprawdzić wydajność swoich pracowników w sekcji Kontrola.

Właściciel projektu może sprawdzić wydajność zadań projektu w sekcji Projekty.

Jeśli przeterminujesz zadanie, Twoja wydajność spadnie. Jeśli przesuniesz termin wykonania zadania po przeterminowaniu wydajność nie wzrośnie.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane