top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Projekty

Czasami możesz mieć zadania powiązane ze sobą wspólnym tematem. W Bitrix24 możesz łączyć takie zadania w Projekty i pracować z nimi osobno.

Przykład. Musisz zorganizować coroczną konferencję. Utwórz projekt dla konferencji, dodaj uczestników, przydziel zadania pracownikom. Teraz możesz śledzić proces organizacji konferencji w jednym miejscu.

Utwórz projekt

Najpierw musisz utworzyć projekt. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

1. W sekcji Zadania i Projekty

Przjedź do sekcji Zadania i Projekty> kliknij kartę Projekty> Utwórz projekt.

2. W zadaniu

Możesz utworzyć projekt z zadania, klikająс Więcej> Utwórz projekt.

3. W sekcji Grupy robocze

Przejdź do sekcji Grupy robocze> kliknij Utwórz.

Przewiń w dół i wybierz projekt, który chcesz utworzyć.

Czytaj więcej: Projekty i grupy robocze w Bitrix24.

Jak zorganizować projekt?

  • Wskaż termin zakończenia projektu. Jest to bardzo ważne przy dodawaniu zadań.
  • Terminy powiązanych z projektem zadań nie powinny przekraczać terminu projektu. W przypadku przekroczenia terminu projektu, system wyświetli błąd Termin wykonania zadania wykracza poza zakres dat projektu.

  • Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję Zadania w sekcji Więcej. Jeśli ta opcja będzie wyłączona, nie będziesz mógł pracować z zadaniami w projekcie.
  • Po zapisaniu ustawień projekt pojawi się w sekcji Zadania i projekty> Projekty.

Możesz dodać zadanie do projektu bezpośrednio w formularzu tworzenia zadania. Kliknij Więcej> Projekt> Dodaj.

Polecane artykuły:
To pomogło
Dzięki :)
Opcjonalnie:
Zostaw opinię o artykule
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Zostaw opinię o artykule
Pomoc od partnera