top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Utwórz grupę roboczą lub projekt

Grupy robocze (projekty) pomagają grupować wszystkie dane, zadania, pliki, wiadomości oraz spotkania w jednym miejscu. Zawsze możesz zobaczyć, jakie działania i zadania zostały wykonane w określonej grupie.

Grupy robocze (projekty) pozwalają pracować w określonym zespole, to znaczy, że wszystkie działania w grupie (projekcie) są dostępne tylko dla jej członków, inni pracownicy nie mają do nich dostępu.

Jak utworzyć grupę roboczą (projekt)?

Aby utworzyć grupę lub projekt, wybierz sekcję Grupy robocze> Utwórz i zdecyduj o typie grupy/projektu:

W suwaku do tworzenia/edycji grupy (projektu) możesz zmienić: nazwę grupy (projektu), krótki opis, zdjęcie, właściciela i moderatorów grupy (projektu).

Gdy wybierzesz projekt jako typ grupy roboczej, do projektu automatycznie doda się pole Daty projektu.

W sekcji Więcej są dostępne:

  • Właściwości - tutaj możesz wybrać listę narzędzi dostępnych dla członków grupy (na przykład możesz zostawić tylko Wiadomości, Kalendarz, Zadania, Dysk i Czat).
  • Użytkownicy mogący zapraszać do projektu - właściciel grupy/projektu, moderator i właściciel lub wszyscy członkowie.
  • Słowa kluczowe - słowa, według których wygodnie jest łączyć różne grupy (projekty) na tematy dostępne w wyszukiwaniu.
  • Typ grupy - Widoczna, Otwarta, Dostępna w ekstranecie, Projekt lub Grupa do publikowania w witrynach Bitrix24.

Aby zmienić te ustawienia, wybierz element Edytuj grupę (projekt) w menu Działania po prawej stronie.

Nazwę, opis, obraz i wszystkie ustawienia może zmieniać tylko właściciel grupy.

Jaka jest różnica między grupą a projektem?

Zasadnicza różnica między projektem a grupą polega na tym, że projekt ma określone terminy:

Główną różnicą między projektem a grupą jest zależność terminów zadań od terminów projektu. Daty zadań projektu nie mogą wykraczać poza terminu projektu.

Projekty mają wszystkie funkcje grup - Wiadomości, Galerię zdjęć, Kalendarz, Zadania, Dysk, Czat, Listy, Wiki.

Możesz w dowolnym momencie przekonwertować grupę na projekt i odwrotnie - wybierz Działania w prawym menu > Edytuj grupę (Projekt).

Jeśli ustawisz zadanie w projekcie na datę zakończenia projektu, system może wysłać ostrzeżenie o przekroczeniu terminu projektu. Aby rozwiązać ten problem, podczas tworzenia lub edytowania projektu należy ręcznie ustawić datę zakończenia projektu na określony czas, na przykład 23:59.

Jak zaprosić pracowników do grupy (projektu)?

Można zaprosić użytkowników podczas tworzenia grupy (projektu), określając uczestników ze struktury firmy. Możesz równierz zaprosić użytkowników do już utworzonej grupy (projektu):

  • Jeśli grupa (projekt) jest otwarta i widoczna, każdy pracownik może się dołączyć.
  • Jeśli grupa (projekt) jest prywatna lub zewnętrzna, tylko członkowie wskazani w opcji Użytkownicy mogący zapraszać do grupy (projektu) mogą zapraszać użytkowników do grupy (projektu).

Aby zaprosić użytkownika, otwórz grupę, wybierz Działania > Członkowie > Zaproś.

Tutaj także możesz zmienić właściciela, moderatora lub wykluczyć osób zaangażowanych w projekt.

Zaproszeni pracownicy otrzymają powiadomienie o dołączeniu do grupy (projektu).

Aby wyświetlić wysłane zaproszenia, wybierz pozycję menu Działania> Zaproszenia do grupy (projektu):

Aby zarządzać przychodzącymi prośbami o dołączenie do grupy (projektu), kliknij niebieski licznik obok sekcji Członkowie w prawym górnym menu i dodaj nowego użytkownika.

Kto może tworzyć grupy (projekty)?

Tworzyć grupy i projekty może dowolny pracownik firmy. Liczba grup i projektów w Bitrix24 jest nieograniczona.

Administrator Bitrix24 może wyświetlać i edytować wszystkie grupy i projekty w firmie. Aby to zrobić, aktywuj tryb administratora.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane