top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Kopiowanie grup i projektów

Jeśli często tworzysz grupy lub projekty z podobnymi elementami, na przykład uczestnikami, zadaniami, ustawieniami itp., możesz skożystać z funkcji kopiowania grupy (projektu) i utworzyć nową na jej podstawie. To oszczędza dużo czasu.

Aby skopiować grupę lub projekt, w menu Działania wybierz polecenie Kopiuj:

Następnie wskaż nazwę nowej grupy i wybierz elementy, które chcesz skopiować:

Skopiowane zostaną wszystkie wybrane elementy oraz ustawienia grupy (projektu).

Na etapie kopiowania możesz zmienić typ grupy - zrobić grupę otwartą/prywatną lub przekonwertować ją na projekt.

Wszystkie terminy dla zadań ustalonych w grupie/projekcie zostaną przesunięte w zależności od ustalonej daty w polu Data rozpoczęcia pracy, jest to pole wymagane.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane