top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Filtry i wyszukiwanie w zadaniach

W Bitrix24 możesz korzystać z filtrów i inteligentnego wyszukiwania w zadaniach.

Filtry zadań:

  • Zapewniają szybką i łatwą nawigację między statusami zadań - w toku, zakończone, po terminie itd.
  • Są w pełni personalizowalne: możesz skonfigurować własne filtry lub je edytować.
  • Zezwól administratorom na zapisywanie filtrów dla wszystkich użytkowników konta.
  • Można je przypiąć.

Wyszukiwanie zadań

  • Przeszukuje wszystkie zadania, do których użytkownik ma dostęp
  • Natychmiast pokazuje wyniki wyszukiwania
  • Indeksuje nowe zadania i ich opisy w czasie rzeczywistym
Aby uzyskać najlepsze wyniki wyszukiwania, możesz zastosować zarówno filtry, jak i słowa kluczowe.

Jak pracować z filtrami?

Użyj opcji Dodaj pole, aby otworzyć listę dostępnych pól zadań. Wybierz te, które chcesz dodać do filtra. Aby usunąć pola formularza filtra, kliknij kartę Dodaj pole i wyłącz te pola, które chcesz usunąć.

Kliknij ikonę koła zębatego w lewym dolnym rogu filtra, aby otworzyć inne opcje:

  • przeciągnij i upuść filtry domyślne z lewej strony, edytuj je nazwę lub usuń
  • przypnij filtry
  • zastosuj dla wszystkich użytkowników, aby zapisać konfigurację filtrów dla wszystkich użytkowników konta.

Jeśli chcesz zapisać skonfigurowany filtr, dodaj go do listy filtrów po lewej stronie za pomocą funkcji Zapisz filtr.

Jeśli chcesz zresetować skonfigurowane filtry, możesz zastosować opcję Przywróć domyślne.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane