Bitrix24Care

Lista zadań

W widoku Lista znajdziesz wszystkie informacje o zadaniu: status, nazwę, terminy itd. Możesz sortować zadania według tych parametrów. Kliknij kolumnę z potrzebnym warunkiem, a lista zadań zostanie posortowana według tego warunku.


Jak dostosować widok Lista

Dostosuj kolumny, aby na liście były widoczne tylko te informacje, których potrzebujesz.
Kliknij przycisk koła zębatego (⚙️) w lewym górnym rogu listy, zaznacz kolumny i zapisz zmiany.


Jak wyszukiwać i sortować zadania

Aby szybko wyszukać zadania na liście, użyj filtrów.

Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Szybkie wyszukiwanie. Wyszukaj zadanie według nazwy lub za pomocą filtrów. W polu wyszukiwania zacznij wpisywać nazwę zadania. W celu szczegółowego wyszukiwania skorzystaj z filtra, wpisując wymagane wartości w polach.

Wyszukiwanie według ról. Aby znaleźć zadania, w których pełnisz określoną rolę, użyj tego filtra. Kliknij strzałkę w menu rozwijanym i wybierz swoją rolę w zadaniu: W toku, Uczestniczę, Zleciłem, Obserwuję.

Sortowanie zadań. Domyślnie lista zadań wyświetlana jest według aktywności: zadania, w których wprowadzono zmiany, są przenoszone na górę listy. Możesz jednak posortować listę według dowolnego parametru. W tym celu kliknij jedną z kolumn. Jeśli chcesz posortować listę według terminu wykonania zadania, kliknij kolumnę Termin.

Aby włączyć widok Lista, kliknij przycisk na górze strony i wybierz odpowiednią opcję.

Szybkie wyszukiwanie. W polu wyszukiwania zacznij wpisywać nazwę zadania.

Wyszukiwanie według statusu. Przefiltruj zadania według statusu. Dotknij przycisku wyszukiwania i wybierz status z menu poziomego.

Sortowanie zadań. Domyślnie lista zadań wyświetlana jest według aktywności: zadania, w których wprowadzono zmiany, są przenoszone na górę listy. Możesz jednak posortować listę według terminu wykonania zadania.
Kliknij Trzy kropki (...) w prawym górnym rogu i wybierz warunek sortowania Według terminu.


Szybkie działania na liście

Niektóre działania z zadaniami na liście można wykonywać bez otwierania zadania.

Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Kliknij przycisk Menu (≡) obok zadania i wybierz potrzebne działanie.

Możesz wykonywać grupowe działania z zadaniami: zaznacz zadania i wybierz potrzebne działanie.

Następnie kliknij Zastosuj.

Długie naciśnięcie zadania na liście spowoduje otwarcie menu działań.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo