Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Jak pracować z zadaniami w projektach

Projekty Bitrix24 składają się z podstawowych narzędzi: Aktualności, Kalendarza, Dysku i Zadań. Zadania projektowe są ze sobą powiązane i pomagają w rozdzieleniu obowiązków pomiędzy pracownikami.

Jeśli nie widzisz zadań w swoim projekcie, dodaj to narzędzie w sekcji Rozszerzone parametry > Właściwości.
Jak utworzyć projekt

Jak utworzyć zadanie w projekcie

Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Przejdź do sekcji Zadania i projekty > otwórz Projekty i otwórz potrzebny projekt.

Otwórz sekcję Zadanie i wybierz Utwórz zadanie.

Na dole ekranu otwórz sekcję Zadania > kliknij Projekty i otwórz potrzebny projekt.

Przejdź do sekcji Zadania i dotknij Dodaj (+), aby utworzyć nowe zadanie.

Podaj nazwę i opis zadania. Upewnij się, że termin wykonania zadania nie przekracza ram czasowych projektu.
Jak utworzyć zadanie


Jak znaleźć zadanie w projekcie

Lista zadań projektu zawiera filtry wyszukiwania.

Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Szybkie wyszukiwanie. Znajdź zadanie według nazwy lub za pomocą filtrów. W polu wyszukiwania zacznij wpisywać nazwę zadania.

Sortowanie. Sortuj listę zadań według parametrów: kliknij kolumnę z potrzebnym warunkiem, a lista zadań zostanie według niej posortowana.

W aplikacji mobilnej Bitrix24 dostępne są trzy metody wyszukiwania:

 • Szybkie wyszukiwanie zadania według nazwy lub opisu.
 • Wyszukiwanie według statusu.
 • Sortowanie zadań według aktywności, terminu i nowych komentarzy.

Filtry i wyszukiwanie w zadaniach


Widoki pracy z zadaniami

Projekty Bitrix24 mają kilka widoków pracy z zadaniami.

 • Lista: wyświetla szczegółowe informacje o zadaniach, w tym nazwę, status i termin ostateczny. Sortuje zadania według tych parametrów.

 • Kanban: wizualizuje zadania w kolumnach według etapów.

 • Termin: rozdziela zadania na kolumny w zależności od podanego w nich terminu.

 • Terminarz: podobny do Kanban, ale umożliwia konfigurowanie niestandardowych etapów.

 • Gantt: wizualna reprezentacja czasu trwania i ostatecznych terminów dla wszystkich zadań w siatce kalendarza.

 • Kalendarz: śledzi terminy zadań i dostępność pracowników.
Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Domyślnie zadania są wyświetlane w widoku listy. Przełączaj się między widokami zadań i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Dowiedz się więcej:

Domyślnie zadania są wyświetlane w widoku listy. Aby wybrać inny, otwórz tryby zadań w górnym menu i wybierz ten, którego potrzebujesz.


Uprawnienia dostępu do zadań w projekcie

Skonfiguruj dostęp do zadań w projektach. Przejdź do sekcji O projekcie > Role i uprawnienia i skonfiguruj uprawnienia do zadań.

Uprawnienia dostępu można skonfigurować tylko w wersji przeglądarkowej.
Uprawnienia dostępu do zadań w Projektach

W skrócie
 • Projekty Bitrix24 składają się z podstawowych narzędzi: Aktualności, Kalendarza, Dysku i Zadań.
 • Zadania projektowe są ze sobą powiązane i pomagają w rozdzieleniu obowiązków pomiędzy pracownikami.
 • Z zadaniami w projektach możesz pracować zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji mobilnej.
 • Projekty Bitrix24 mają kilka widoków pracy z zadaniami. Każdy widok skupia się na określonych elementach zadań w projekcie.
 • Możesz skonfigurować osobne ustawienia dostępu do zadań w projekcie.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo