top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Wykres Gantta

Wykres Gantta to rodzaj wykresu słupkowego opracowanego specjalnie w celu ilustrowania harmonogramu projektu — czasu trwania zadań, terminów oraz zależności.

Widok wykresu Gantta jest dostępny w głównej sekcj Zadania oraz w zadaniach grup roboczych.

Jak pracować z zadaniami w Wykresie Gantta?

Każde zadanie to blok umieszczony w siatce kalendarza.

Rodzaj bloków zależy od daty utworzenia, rozpoczęcia, zakończenia i terminu.

1. Data rozpoczęcia

Początek bloku to data rozpoczęcia zadania. W razie potrzeby możesz użyć myszy, aby przesunąć datę rozpoczęcia.

2. Data zakończenia

Koniec bloku jest datą zakończenia zadania. Podczas tworzenia lub edycji zadania data ta jest wskazywana w polu Planowanie czasu> Zakończ. Można go również przenosić za pomocą myszy.

Wygląd bloków będzie się różnić w zależności od tego, czy data zakończenia jest wskazana, czy nie:

3. Termin ostateczny

Jeśli dla zadania został określony termin ostateczny, w wykresie obok niego pojawi się czerwony pionowy pasek.

W razie przekroczenia terminu wykres zadania zostanie czerwonym.

Osoba utworzywsza zadanie może uniemożliwić osobie odpowiedzialnej przesunięcie terminów. Aby to zrobić, podczas tworzenia lub edytowania zadania odznacz pole Osoba odpowiedzialna może zmienić termin ostateczny w sekcji Opcje.

Pomiń weekendy i dni wolne

Domyślnie czas pracy nie bierze się pod uwagę przy tworzeniu zadania. Aby jego włączyć, zaznacz pole Pomiń weekendy i święta. Jeśli podczas odroczenia zadania przypada ono na dzień wolny, daty zostaną przesunięte na najbliższy czas roboczy.

Śledzenie czasu zadań i dni robocze

Zadania uwzględniające czas pracy na wykresie Gantta mają specjalną formę. Ciemny pasek pokazuje rzeczywisty czas, w którym pracownik uruchomił zadanie i zaczął pracował nad nim.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane