top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Śledzenie czasu zadania

Jeśli chcesz skuteczniej kontrolować godziny pracy swoich pracowników lub płaca w Twojej firmie obliczana jest na podstawie stawki godzinowej, w menu Nowe zadanie możesz skorzystać z funkcji Śledzenie czasu.

Śledzenie czasu zadania

Aby włączyć funkcje śledzenie czasu zadania, w menu Nowe zadanie wybierz Więcej> Śledzenie czasu> Planowany czas zadania. Funkcja ta pozwala dodać czas wymagany na każde z zadań i automatycznie śledzić rzeczywisty czas spędzony przez odpowiedzialnego użytkownika.

Po dodaniu zadania w menu zadania zobaczysz zieloną opcję Rozpocznij śledzenie czasu — kliknij ją, aby rozpocząć śledzenie czasu, gdy zaczniesz pracować nad zadaniem. W widżecie po prawej stronie znajdziesz wartość Czas trwania — to rzeczywisty czas spędzony nad zadaniem, zarejestrowany przez system oraz Szacowany — to planowany przez Ciebie czas niezbędny do wykonania zadania.

Pamiętaj, aby system mógł poprawnie śledzić rzeczywisty czas wykonywania zadania, musisz kliknąć opcję Rozpocznij śledzenie czasu przy każdym rozpoczęciu pracy nad zadaniem, a opcję Wstrzymaj za każdym razem, gdy wstrzymujesz wykonywanie zadania.

Gdy tylko pracownik skończy dzień pracy, minutnik zostanie automatycznie zatrzymany.

Jeśli zapomnisz kliknąć opcję Rozpocznij śledzenie czasu lub pracujesz poza biurem, możesz ręcznie dodać czas spędzony nad zadaniem: wybierz sekcję Czas jaki upłynął> kliknij Dodaj. Czas dodany ręcznie jest wyświetlany z żółtym znakiem wykrzyknika "!".

Zapis czasu można usunąć lub edytować za pomocą ikon znajdujących się w prawym rogu znaczników czasu.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane