top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Listy kontrolne w zadaniach

Lista kontrolna jest rodzajem "listy rzeczy do zrobienia", która pomaga zapewnić spójność i kompletność w wykonywaniu zadania.

Jak utworzyć listę kontrolną?

Aby dodać listę kontrolną, otwórz menu zadania i kliknij Lista kontrolna.

Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę list kontrolnych. Aby utworzyć kolejną listę kontrolną, kliknij ponownie przycisk Lista kontrolna.

Podczas tworzenia listy kontrolnej dostępne są kilka ważnych opcji:

  • Podczas tworzenia listy kontrolnej możesz dodać Obserwatora lub Uczestnika.
Obserwatorzy i Uczestnicy będą mieli dostęp do całego zadania, nie tylko do listy kontrolnej, do której zostali dodani.
  • W razie potrzeby możesz dołączyć pliki do listy kontrolnej:
  • Dodaj podelementy do listy kontrolnej. Możesz dodać nieograniczoną liczbę poziomów elementów:
  • Możesz zaznaczyć pozycję listy kontrolnej jako ważną, klikając odpowiedni przycisk:
  • Usuń element listy kontrolnej, klikając przycisk Kosz:

W trakcie wykonywania zadania osoba odpowiedzialna może zaznaczać zrobione elementy listy kontrolnej.

Możesz wybrać tekst z opisu zadania i dodać go jako element do istniejącej listy kontrolnej lub jako element do nowej.

Działania grupowe

Jeśli chcesz zmienić kilka elementów listy kontrolnej jednocześnie, wybierz opcję Działania grupowe.

Ustawienia listy kontrolnej

Kliknij przycisk koła zębatego w prawym górnym rogu, aby skonfigurować ustawienia listy kontrolnej:

  • Włącz opcję Pokaż ukończone elementy listy kontrolnej, jeśli chcesz zobaczyć ukończone elementy listy kontrolnej.
  • Włącz opcję Pokaż elementy listy kontrolnej istotne tylko dla mnie, jeśli chcesz zobaczyć tylko te elementy, w których jesteś określony jako uczestnik lub obserwator.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane