top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Szablony zadań

Jeśli regularnie dodajesz to samo zadanie, nie musisz za każdym razem tworzyć go od podstaw. Utwórz szablon zadania, aby automatycznie dodawać zadania cykliczne.

Jak dodawać szablony zadań?

Otwórz sekcję Zadania> kliknij pozycję Więcej> wybierz Szablony.

Kliknij Dodaj w prawym górnym rogu menu szablonów.

Wypełnij formularz szablonu zadania. Wszystkie ustawienia zostaną zapisane i następnym razem nie trzeba będzie wypełniać formularza zadania. Szablon zadania lub utworzone zadanie możesz edytować w każdej chwili w razie potrzeby.

Administrator portalu może używać opcji Szablon zadania dla nowego pracownika w sekcji Opcje. To zadanie zostanie automatycznie przydzielone nowemu pracownikowi po zatrudnieniu.

Automatyczne powtarzanie zadań

Aby automatycznie tworzyć zadania z określoną częstotliwością, włącz opcję Aktywuj w sekcji Powtórz zadanie i skonfiguruj parametry powtarzania.

Określ termin ostateczny

W sekcji Deadline możesz określić termin ostateczny zadania. Podczas tworzenia nowego zadania Bitrix24 automatycznie zastosuje te ustawienia.

Szablony zadań z podzadaniami

Aby ułatwić pracę z zadaniami, możesz podzielić duże zadania na kilka prostych.

Użyj jednej z następujących opcji, aby powiązać podzadania z szablonami zadań:

  • Otwórz szablon zadania> przewiń do sekcji Więcej> Zadanie nadrzędne> kliknij Szablon> Dodaj:
  • Przejdź do sekcji Zadania i Projekty> Szablony> wybierz szablon zadania> kliknij przycisk menu> Dodaj podzadanie szablonu.

Uprawnienia dostępu do szablonów

Skonfiguruj uprawnienia dostępu do szablonów zadań, jeśli chcesz, aby inni pracownicy korzystali z tych szablonów.

Dostępne są dwa poziomy dostępu:

  • Pełny dostęp - pracownik może edytować i używać tego szablonu.
  • Tylko do otczytu - pracownik może korzystać z tego szablonu i czytać go, ale nie może go edytować.

Jak pracować z szablonami zadań?

Możesz tworzyć zadania na podstawie szablonów bezpośrednio z sekcji Zadania i Projekty. Aby to zrobić, kliknij Dodaj zadanie> Nowe zadanie z użyciem szablonu:

Możesz także użyć szablonów w oknie tworzenia zadania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Szablony zadań i wybierz wymagany szablon.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane