top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Utwórz zadanie

Zadania są głównym narzędziem do planowania i regulowania pracy w firmie. Jest to niezwykle popularne narzędzie, za pomocą którego z łatwością potrafisz zorganizować przepływ pracy.

Przejdź do sekcji Zadania i kliknij Nowe zadanie w prawym górnym rogu.

Ogólne ustawienia zadań

Skonfiguruj ogólne ustawienia zadań

Możesz również dodać nowe zadanie z dowolnej strony portalu: kliknij przycisk + obok elementu menu Zadania

Określ nazwę i opis zadania.

Możesz także dodać Listę kontrolną. Lista kontrolna zadania jest rodzajem „listy rzeczy do zrobienia”, która pomaga zapewnić spójność i kompletność w wykonywaniu zadania.

Aktywuj opcję Wysoki priorytet w prawym górnym rogu, aby osoba odpowiedzialna wiedziała, że to zadanie jest ważne i musi zostać wykonane jak najszybciej.

Możesz określić Termin ostateczny zadania, wprowadzając go ręcznie lub wybierając datę w kalendarzu. Możesz także skorzystać z opcji Planowanie czasu i wybrać czas rozpoczęcia, trwania lub zakończenia zadania.

Role w zadaniach

W zadaniach są cztery role: Osoba odpowiedzialna, Osoba utworzywsza zadanie, Uczestnicy oraz Obserwatorzy.

 • Osoba odpowiedzialna - to osoba, która będzie bezpośrednio wykonywać zadanie i ponosić odpowiedzialność za jego realizację.
 • Punkt Utworzone przez wskazuje na osobę utworzywszą zadanie. Osoba ta potwierdza również ukończenie tego zadania.
 • Uczestnicy - pracownicy, którzy w razie potrzeby mogą pomóć osobie odpowiedzialnej zakończyć zadanie. Mogą wykonywać te same działania, co osoba odpowiedzialna.
 • Obserwatorzy - użytkownicy, którzy mogą obserwować pracę nad zadaniem, dodawać komentarze, otrzymywać powiadomienia, ale nie mogą uczestniczyć w pracach nad tym zadaniem.

Przycisk "Opcje"

Aby zobaczyć więcej uprawnień dotyczących zadania, kliknij przycisk Opcje obok przycisku Planowanie czasu. Tutaj możesz umożliwić osobie odpowiedzialnej zmianę terminu, pominięcie weekendów, zatwierdzenie zadania po zakończeniu itp.

Kliknij znak zapytania obok ustawień, aby zobaczyć więcej informacji o każdym ustawieniu.

Ustawienia z przycisku Opcje są zapisywane i przenoszone do wszystkich kolejnych utworzonych zadań.

Dodatkowe ustawnienia zadań

Kliknij Więcej, aby skonfigurować dodatkowe ustawienia.

W tym miejscu możesz:

 • Powiązać zadanie z projektem.
 • Sconfigurować śledzenie czasu zadania.
 • Dodać powiadomienia o zadaniach.
 • Opcja Powtórz zadanie umożliwia utworzenie nowego szablonu zadania.
 • Utworzyć podzadania lub ustawić to zadanie jako podzadanie innego.
 • Podłączyć elementy CRM do tego zadania.
  Zadanie połączone z elementem CRM można znaleźć w sekcji CRM przycisk Więcej punkt Działania.

Możesz również dodawać do zadania niestandardowe tagi i pola.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych ustawień utwórz zadanie i zacznij nad nim pracować.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane