top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Wysyłaj zadania e-mailem do użytkowników zewnętrznych


Osobę odpowiedzialną za zadanie, uczestnika lub obserwatora można wybrać nie tylko spośród użytkowników Bitrix24, ale także dodać jako użytkownika zewnętrznego za pośrednictwem adresu e-mail. W takim przypadku zadanie zostanie udostępnione temu użytkownikowi przez e-mail:

Użytkownicy zewnętrzni otrzymają opis zadania jako wiadomość e-mail i będą mogli wziąć w nim udział, odpowiadając na wiadomość e-mail lub klikając link w wiadomości (szczegóły zadania pojawią się w nowym oknie przeglądarki).

Wszystkie komentarze i pliki dodane do zadania przez e-mail lub stronę internetową zostaną automatycznie dołączone do zadania.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane