top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Usunięcie elementów CRM i zadań

Wyszukiwanie według zadań i elementów CRM działa tylko z liczbą elementów podaną w planie taryfowym. Na przykład w przypadku planu darmowego wyszukiwanie działa, jeśli masz 1000 i mniej zadań. Jeśli masz ponad 1000 zadań, możesz wyszukiwać zadania tylko za pomocą filtrów standardowych lub filtrów utworzonych wcześniej. Wyszukiwanie słowa lub jego części nie będzie działać.

Jeśli masz więcej zadań lub elementów CRM, niż podano w bieżącym opisie planu, musisz zaktualizować swój plan Bitrix24 na wyższy lub usunąć stare elementy i zadania CRM, aby nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.

Aby usunąć kilka elementów jednocześnie, użyj działań grupowych.

Jakie dane można usunąć?

  • Zadania - automatycznie utworzone przez procesy biznesowe, zadania zwolnionych pracowników, zadania utworzone podczas importowania z innych CRM.
  • CRM - ukończone konwersje leadów, wszelkie nieaktualne kontakty.

Jak to zrobić?

Przejdź do widoku Lista. Wybierz zadania lub elementy CRM, które chcesz usunąć> kliknij Wybierz działanie> Usuń> Zastosuj.

Jak znaleźć i usunąć niepotrzebne elementy?

Przejdź do widoku Lista. Filtruj elementy, które nie są już potrzebne. Na przykład usuńmy wszystkie zakończone zadania.

Można używać tylko standardowych i wcześniej utworzonych filtrów.

Otwórz filtr i wybierz Zakończone.

Wybierz wszystkie elementy i usuń je.

Jak usunąć zadania zwolnionego pracownika?

Tylko administrator może usuwać zadania zwolnionego pracownika.

Możesz zmniejszyć liczbę elementów, usuwając nieistotne zadania zwolnionego pracownika.

Otwórz stronę profilu zwolnionego pracownika> kliknij Zadania i przejdź do widoku Lista.

Wybierz niepotrzebne zadania i usuń je.

Co robić, gdy filtry nie działają?

Jeśli usuniesz wszystkie standardowe filtry, znalezienie lidów oraz zadań nie będzie możliwe. Włącz bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Następnie możesz przeszukiwać elementy i zadania CRM oraz usuwać te, które nie są już potrzebne.

Korzystam z planu Free. Mam mniej niż 1000 firm, ale wyszukiwanie nie działa.

Prawdopodobnie masz wiele zamkniętych deali, które również mają wpływ na całkowitą liczbę elementów.

Przejdź do CRM> Deale i włącz widok listy.

Usuń wszystkie filtry z paska wyszukiwania.

Na liście pojawią się wszystkie wygrane i przegrane deale. Wybierz niepotrzebne elementy i usuń je.

Korzystam z planu Free. Mam mniej niż 1000 zadań, ale wyszukiwanie nie działa.

Zamknięte zadania również mają wpływ na całkowitą liczbę elementów.

Włącz widok listy w zadaniach.

Kliknij w filtrze Zakończone.

Wybierz niepotrzebne zadania i usuń je.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane