top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Utwórz zamówienie w systemie CRM

Zamówienia możesz tworzyć w sekcji Sklep online > Zamówienia.

W tej sekcji możesz zobaczyć wszystkie bieżące zamówienia i krótkie informacje o każdym z nich.

Aby stworzyć nowe zamówienie, kliknij Nowe zamówienie.

Parametry zamówienia

Najpierw musisz określić źródło zamówienia i typ płatnika.

W zależności od tego, co wybrałeś, nowy kontakt lub firma zostaną utworzone automatycznie.

Produkty

Aby dodać produkty do zamówienia, kliknij kartę Produkty.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia katalogu produktów w artykule - Dodawanie produktów do katalogu produktów.

Możesz utworzyć nowy produkt lub dodać istniejący z katalogu.

Dodajmy do zamówienia produkt z katalogu.

Po dodaniu produktów do zamówienia zobaczysz szczegółowe informacje o łącznej kwocie: łączna kwota za produkty, koszty wysyłki, podatek, masę itp.

Po dodaniu kolejnych produktów łączna kwota zostaje ponownie obliczona automatycznie.

Właściwości zamówienia

Dodaj informacje o kliencie w karcie Ogólne > Właściwości zamówienia.

Możesz łatwo tworzyć lub łączyć nowe właściwości, klikając odpowiednie przyciski.

Domyślnie nowy kontakt lub firma są tworzone automatycznie.

Płatność

Wybierz wymaganą metodę płatności. Domyślnie dostępne są dwie metody płatności: konto wewnętrzne lub gotówka.

Dowiedz się więcej na temat dodawania systemów płatności w artykule - Dodawanie systemu płatności.

Jeśli klient zapłacił już za zamówienie, wybierz status Zapłacone.

Wysyłka

Wybierz metodę wysyłki w sekcji Wysyłka.

Domyślnie dostępne są dwie opcje - usługa dostawy lub odbiór w punkcie.

Dowiedz się więcej na temat dodawania usług dostawy w artykule - Tworzenie usługi dostawy.

Koszt wysyłki jest obliczany zgodnie z wybraną metodą wysyłki.

Gotowe! Kliknij Zapisz, a zamówienie pojawi się na liście zamówień Twojego sklepu online.

To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz