top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zaangażowanie pracowników

Sekcja Zaangażowanie pozwoli Ci na łatwiejsze zarządzanie obciążeniem pracowników. Tutaj możesz zobaczyć obciążenie swoich pracowników przed przypisaniem zadania do pracownika.

Wykres Zaangażowanie wygląda jak wykres Gantta, dzięki czemu można zobaczyć, kto ma zbyt wiele zadań w określonym czasie, a kto nie ma żadnych zadań.

Uwaga: tylko te zadania są wyświetlane w sekcji Zaangażowanie, których daty rozpoczęcia i zakończenia są określone w sekcji Planowanie czasu.

Filtry

Możesz użyć filtrów nad wykresem, aby wyświetlić tylko te zadania, których potrzebujesz.

Możesz filtrować zadania według statusu, oddziału, pracownika oraz dat.

Pamiętaj, że czas ustawiony dla filtra "W okresie" nie powinien przekraczać 90 dni. W przypadku próby ustawienia dłuższego okresu, daty zostaną automatycznie zmienione.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane