top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Harmonogramy pracy

Możesz dodać dwa rodzaje harmonogramów pracy do Bitrix24: elastyczny harmonogram lub ustalony harmonogram. Aby dodać nowy harmonogram, kliknij opcję Czas i Raporty> Harmonogramy pracy> Dodaj harmonogram.

Jak stworzyć elastyczny harmonogram?

Pracownik, który ma elasticzny harmonogram, może rozpocząć dzień pracy w dowolnym momencie. Długość dnia roboczego może wynosić ponad 24 godziny.

Wybierz Elastyczny typ harmonogramu, określ tytuł i wybierz okres sprawozdawczy.

Nawet w przypadku harmonogramu elastycznego musisz ustalić okres sprawozdawczy. Na przykład, jeśli w twojej firmie dokonywane jest rozliczanie godzinowe, to na koniec okresu sprawozdawczego można zobaczyć odpracowane godziny.

Wybierz pracowników, którzy będą pracować zgodnie z tym harmonogramem. Jeśli chcesz, aby niektórzy pracownicy mieli inny harmonogram, dodaj ich do listy wyjątków.

W sekcji Ograniczenia> Zezwalaj na zarejestrowanie i wyrejestrowanie wybierz, z których urządzeń pracownicy mogą zarządzać swoimi godzinami pracy.

Jak stworzyć ustalony harmonogram?

Ustalony harmonogram bardziej ściśle kontroluje godziny robocze pracowników, a także umożliwia prowadzenie statystyk naruszeń.

Wybierz ustalony harmonogram i podaj jego nazwę.

Jednym z głównych parametrów harmonogramu ustalonego jest okres sprawozdawczy, który pozwoli kontrolować naruszenia czasu roboczego.

Wybierz pracowników, którzy będą pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Podaj godziny pracy dla tego harmonogramu. Weź pod uwagę dopuszczalny czas trwania przerw. W naszym przykładzie firma pracuje od 9:00 do 18:00, a pracownicy mają godzinę przerwy.

Edytuj listę weekendów i świąt. Dni wolne wybierane są automatycznie z kalendarza świąt państwowych, możesz jednak własnoręcznie wprowadzić dodatkowe dni do kalendarza.

W ustawieniach możesz wybrać, skąd ładować święta - z kalendarza świąt państwowych lub z innego utworzonego harmonogramu.

Jeśli klikniesz przycisk koła zębatego i wybierzesz inny harmonogram, święta i weekendy określone w wybranym harmonogramie zostaną automatycznie dodane do bieżącego harmonogramu. Ponadto, jeśli zaktualizujesz święta i weekendy w wybranym harmonogramie, zostaną one również zaktualizowane w bieżącym harmonogramie.

Kontrola czasu pracy

W sekcji Śledź wydarzenia możesz określić, w jaki sposób Twoi pracownicy będą rejestrować początek i koniec dnia roboczego:

  • Zarejestrowanie i wyrejestrowanie - pracownicy ręcznie rozpoczynają i kończą dzień.

  • Tylko zarejestrowanie - pracownicy muszą zalogować się ręcznie. Pracownicy zostaną automatycznie wyrejestrowani zgodnie z określonymi godzinami pracy.

W sekcji Śledź naruszenia harmonogramu wybierz naruszenia, które chcesz śledzić.

  • Clock-in and clock-out - aby śledzić naruszenia, określ czas, w którym pracownicy muszą się zasirejestrować i wyrejestrować.

  • Working hours per day- podaj minimalną liczbę godzin pracy dziennie. Jeśli dzień roboczy pracownika jest krótszy niż minimalna liczba godzin roboczych, do pracownika zostanie wysłane powiadomienie.

  • Maximum length of time to shift clock-in and clock-out times- określ przedział czasu, który pracownicy mogą dodać do godzin pracy lub odliczyć od nich podczas aktualizacji czasu pracy. Jeśli pracownik zmieni parametry dnia roboczego i przekroczy ten przedział, do pracownika zostanie wysłane powiadomienie.

  • Maximum underworked hours for reporting period- na przykład masz 40 godz. pracy w tygodniu. Jeśli określisz, że maksymalna liczba odpracowanych godzin w okresie sprawozdawczym (w tym przypadku jest to tydzień) nie może przekraczać 2 godz., pracownik może pracować przez 38 godz. i nikt nie otrzyma powiadomienia o tym. Jednak gdy pracownik ma 37 godz. pracy na koniec okresu sprawozdawczego, do określonego pracownika zostanie wysłane powiadomienie.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane