top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Szablony e-mail w CRM Bitrix24

W Bitrix24 użytkownicy CRM mogą tworzyć szablony wiadomości e-mail dla różnych elementów CRM: leadów, deali, kontaktów, faktur, ofert lub firm. Można to zrobić w sekcji CRM> Ustawienia> E-mail> Szablony e-maili> Dodaj szablon e-mail:

Jak utworzyć szablon e-mail?

Aby utworzyć szablon kliknij Dodaj szablon e-mail.

Wypełnij następujące pola:

 • Dostępne dla wszystkich — zaznacz tę opcję, aby udostępnić ten szablon wszystkim. W przeciwnym razie tylko ty będziesz w stanie użyć szablonu. Ta opcja jest dostępna tylko dla administratorów konta.
 • Aktywne — włącz tę opcję, aby udostępnić ten szablon. W przeciwnym razie ten szablon nie będzie wyświetlany na liście dostępnych szablonów.
 • Nazwa — nazwa szablonu.
 • Powiązania — tutaj musisz wybrać, dla którego typu elementów CRM będzie dostępny ten szablon.
 • Pamiętaj, że szablon będzie dostępny tylko dla wybranego typu elementów CRM.

 • Od — wprowadź adres e-mail, który odbiorca wiadomości e-mail zobaczy jako adres nadawcy.
 • Temat — temat wiadomości e-mail.

Możesz także dodać pola elementu CRM z bazy danych Bitrix24 i dodać informacje z tych pól do szablonu:

Podczas tworzenia szablonu e-mail można użyć formatowania html. Kliknij przycisk html.

Aby powrócić do edytora graficznego, kliknij ponownie przycisk html.Lista obsługiwanych tagów i atrybutów HTML:

a: href, title, name, style, id, class, shape, coords, alt, target.

b: style, id, class.

br: style, id, class.

big: style, id, class.

blockquote: title, style, id, class.

caption: style, id, class.

code: style, id, class.

del: title, style, id, class.

div: title, style, id, class, align.

dt: style, id, class.

dd: style, id, class.

font: color, size, face, style, id, class.

h1: style, id, class, align.

h2: style, id, class, align.

h3: style, id, class, align.

h4: style, id, class, align.

h5: style, id, class, align.

h6: style, id, class, align.

hr: style, id, class.

i: style, id, class.

img: style, id, class, src, alt, height, width, title.

ins: title, style, id, class.

li: style, id, class.

map: shape, coords, href, alt, title, style, id, class, name.

ol: style, id, class.

p: style, id, class, align.

pre: style, id, class.

s: style, id, class.

small: style, id, class.

strong: style, id, class.

span: title, style, id, class, align.

sub: style, id, class.

sup: style, id, class.

table: border, width, style, id, class, cellspacing, cellpadding.

tbody: align, valign, style, id, class.

td: width, height, style, id, class, align, valign, colspan, rowspan.

tfoot: align, valign, style, id, class, align, valign.

th: width, height, style, id, class, colspan, rowspan.

thead: align, valign, style, id, class.

tr: align, valign, style, id, class.

u: style, id, class.

ul: style, id, class.

style.
Uwaga: opcję, która automatycznie dodaje informacje o elemencie CRM z bazy danych Bitrix24, można stosować tylko do pojedynczych wiadomości e-mail (nie do masowych wiadomości e-mail).

Jak stosować szablony wiadomości e-mail?

Otwórz element CRM> kliknij E-mail.

Kliknij pozycję Brak szablonu i wybierz utworzony szablon.

Po wybraniu szablonu informacje zawarte w formularzu CRM zostaną automatycznie dodane do wiadomości e-mail.

Jak edytować/usunąć szablon e-mail?

Przejdź do CRM> Ustawienia> E-mail> Szablony e-maili> kliknij przycisk obok nazwy szablonu i wybierz odpowiednie działanie:Wstaw obraz

Możesz wstawić obraz do szablonu.

Uwaga: obraz musi być dostępny z zewnątrz, w przeciwnym razie nie zostanie wyświetlony w wiadomości e-mail. Zwróć uwagę, że nie możesz używać linków publicznych Bitrix24.Drive. Zalecamy zapisywanie obrazów na serwerze lub w hostingu obrazów.
 1. Prześlij obraz do hostingu obrazów i skopiuj link do tego obrazu.
 2. Kliknij przycisk Obraz podczas edycji szablonu.
 3. Wklej link i dostosuj rozmiar obrazu. Kliknij Zapisz.
 4. Obraz zostanie dodany do szablonu. Na przykład możesz wstawić logo swojej firmy do wiadomości e-mail za pomocą tej metody.

  Rozmiar obrazu nie powinien przekraczać 2 MB.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane