top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Uwaga: zmiany w REST API, Aplikacjach, Telefonii, Wyszukiwaniu

Cieszymy się, że możemy pomagać firmom w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19. Wzrost liczby klientów spowodował zwiększenie obciążenia infrastruktury serwerowej usługi Bitrix24.

Z tego powodu w najbliższym czasie planujemy szereg ważnych zmian w narzędziach wersji Bitrix24 Cloud. Zmiany te dotyczą następujących narzędzi:

  • REST API;
  • Market (sekcja Aplikacje);
  • Telefonia;
  • Wyszukiwanie w portalu.

Zmiany dotyczą wszystkich planów taryfowych - zarówno bieżących, jak i archiwalnych.

REST API i Aplikacje z Marketu

Od 1 stycznia 2021 r. korzystanie z aplikacji Market i REST API będzie dostępne tylko w komercyjnych planach Bitrix24.
Co się zmieni?

W przypadku planu Free nie będziesz mógł instalować aplikacji z Market i korzystać z aplikacji lokalnych i webhooków utworzonych przez Ciebie lub przez partnera, jeśli masz już zainstalowane 2 aplikacje lub webhooki.

Wszystkie aplikacje i webhooki zakupione i zainstalowane przed 1 stycznia 2021 r. będą nadal dostępne we wszystkich planach komercyjnych.

Co robić?

Aby kontynuować pracę z aplikacjami zakupionymi/zainstalowanymi przed 1 stycznia 2021, przejdź z planu Free na dowolny plan komercyjny.

Wyjątki:
  • Wyjątkami są aplikacje do migracji z innych usług do Bitrix24 - aplikacje te będą dostępne w planie Free.
  • W trybie demonstracyjnym oraz w trybie partnera możesz instalować aplikacje z Marketu i korzystać z REST API. Po zakończeniu trybu demonstracyjnego/trybu partnera aplikacje zostaną zatrzymane.

Telefonia Bitrix24

Od 1 stycznia 2021 r. Telefonia będzie dostępna tylko w komercyjnych planach Bitrix24. Dotyczy to wypożyczania numerów, aplikacji REST i SIP-connector.
Co robić?

Aby kontynuować pracę z Telefonią, przejdź na dowolny plan komercyjny do 15 stycznia 2021 r.

Możesz także przetestować Telefonię w 30-dniowym trybie demonstracyjnym lub w trybie partnera.

Wyszukiwanie zadań i CRM

Od 1 stycznia 2021 r. ograniczyliśmy wyszukiwanie według zadań i CRM.

Zmiany limitów wyszukiwania nie wpłyną na plany komercyjne.

Co się zmieni?

Jeśli masz więcej niż 1000 zadań i 1000 dowolnych elementów CRM (leadów, deali, kontaktów lub firm) w planie FREE, możesz wyszukiwać te elementy tylko za pomocą predefiniowanych lub utworzonych wcześniej filtrów.

Przykład. Masz 900 leadów, 1001 firm i 1001 zadań. Wyszukiwanie według firm i zadań będzie ograniczone, podczas gdy wyszukiwanie leadów będzie nadal działać.

Wyszukiwanie według słowa lub części słowa przestanie działać.

Co robić?

Aby wznowić wyszukiwanie zaawansowane, przejdź do planu komercyjnego lub usuń niepotrzebne zadania i elementy CRM.

Korzystam z planu Free. Mam mniej niż 1000 firm, ale wyszukiwanie nie działa.

Prawdopodobnie masz wiele zamkniętych deali, które również mają wpływ na całkowitą liczbę elementów.

Przejdź do CRM> Deale i włącz widok listy.

Usuń wszystkie filtry z paska wyszukiwania.

Na liście pojawią się wszystkie wygrane i przegrane deale. Wybierz niepotrzebne elementy i usuń je.

Korzystam z planu Free. Mam mniej niż 1000 zadań, ale wyszukiwanie nie działa.

Zamknięte zadania również mają wpływ na całkowitą liczbę elementów.

Włącz widok listy w zadaniach.

Kliknij w filtrze Zakończone.

Wybierz niepotrzebne zadania i usuń je.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane