top_pl

Bitrix24Care

Telefonia: Statystyki połączeń

Sekcja Statystyki połączeń umożliwia analizę wszystkich połączeń zarejestrowanych w Bitrix24. Możesz tworzyć raporty wyświetlające całkowitą liczbę połączeń, a także monitorować wydajność swoich operatorów.

Statystyki połączeń obejmują wszystkie połączenia - zarówno przez wbudowaną Telefonię Bitrix24, jak i połączenia przez integracje REST i SIP.

Sekcja Statystyki połączeń pojawi się wkrótce na wszystkich Bitrix24.

Jak to działa?

Przejdź do sekcji Telefonia> Statystyki połączeń.

Każdy wykres przedstawia statystyki połączeń w zależności od wybranego filtra. Tutaj zobaczysz 4 standardowe filtry:

  • Okres sprawozdawczy;
  • Pracownik;
  • Telefon (typ połączenia);
  • Numer telefonu.

Jeśli najedziesz kursorem myszy na wykres, zobaczysz podsumowanie wybranej pozycji - na przykład liczbę połączeń na menedżera.

Kliknij znaczenie na wykresie, aby uzyskać dostęp do tabeli połączeń dla wybranego filtra:

Pod wykresem znajduje się podsumowanie połączeń według menedżera lub daty.

Możesz przeciągać kolumny, a także zmieniać kolejność elementów tabeli. Wszystkie elementy w komórkach są interaktywne - możesz kliknąć liczbę w komórce, a otworzy się okno z listą danych zawartych w tej komórce.

Poprzedni okres jest obliczany automatycznie na podstawie bieżącego okresu. Na przykład bieżący miesiąc zostanie porównany z poprzednim miesiącem. Na niektórych wykresach można ręcznie skonfigurować poprzedni okres.

Podsumowanie połączeń

W tej sekcji możesz analizować statystyki połączeń: liczbę odebranych i wykonanych połączeń, czas trwania połączenia itd.

Statystyka połączeń

Wyświetla liczbę przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń w określonym okresie.

Kolumna Dynamika przedstawia różnicę między dwoma okresami raportowania - bieżącym i poprzednim.

Na przykład filtr jest ustawiony na ostatni tydzień. Dynamika połączeń zostanie obliczona jako różnica między całkowitą liczbą połączeń przetworzonych w ostatnim tygodniu a całkowitą liczbą połączeń przetworzonych w poprzednim tygodniu. Wynik zostanie wyświetlony w procentach.
Porównaj okresy

W raporcie porównano bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze.

idea.png Najpierw wybierz okres raportowania w filtrze. Na przykład bieżący miesiąc.

idea.png Poprzedni okres raportowania zostanie obliczony automatycznie. W naszym przypadku będzie to poprzedni miesiąc. Możesz również ręcznie wybrać inny poprzedni okres.

Możesz przeanalizować:
  • łączną liczbę połączeń;
  • połączenia przychodzące;
  • połączenia wychodzące;
  • nieodebrane połączenia;
  • połączenia zwrotne.

Kolumna Dynamika przedstawia różnicę między dwoma okresami raportowania (bieżącym i poprzednim) w procentach.

Nieodebrane połączenia

Raport wyświetla nieodebrane połączenia, które nie zostały oddzwonione. Statystyki są porównywane ze statystykami z poprzedniego okresu.

Przykład. Klient zadzwonił do Twojej firmy, połączenie zostało nieodebrane, a operator nie oddzwonił do klienta.

Niektóre dane zawarte w raporcie nie zostały zebrane przed wydaniem tej aktualizacji. Dlatego raport zawiera tylko dane zebrane po aktualizacji.
Gęstość połączeń

Raport przedstawia okresy największej aktywności połączeń i sposób, w jaki menedżerowie radzą sobie z obciążeniem w tych okresach.

idea.png Statystyki można przeglądać według dni i godzin.

Zielony pasek na wykresie pokazuje godziny pracy numeru telefonu, jeśli wybierzesz określony numer w filtrze.

Jeśli wybierzesz kilka numerów, pasek będzie zawierał godziny pracy dla każdego numeru.

Wyniki pracowników

W tej sekcji możesz analizować pracę swoich menedżerów, ich obciążenie i efektywność.

Zaangażowanie pracowników

Ten raport wyświetla statystyki połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych dla każdego pracownika.

Kolumna Dynamika przedstawia procentową różnicę między dwoma okresami raportowania (bieżącym i poprzednim) i wyświetla wyniki każdego menedżera.

Czas trwania połączenia

Raport przedstawia średni czas trwania połączeń odebranych i wykonanych przez każdego menedżera.

Kolumna Dynamika przedstawia różnicę między dwoma okresami raportowania (bieżącym i poprzednim) w procentach. Dynamika jest obliczana osobno dla połączeń przychodzących i wychodzących i wyświetla wyniki każdego menedżera.

Reakcja na nieodebrane połączenie

Raport pokazuje, ile było nieodebranych połączeń, ile razy menedżer oddzwonił na nieodebrane połączenie i jak szybko oddzwonił - pod uwagę brany jest średni czas odpowiedzi na nieodebrane połączenie.

Niektóre dane zawarte w raporcie nie zostały zebrane przed wydaniem tej aktualizacji. Dlatego raport zawiera tylko dane zebrane po aktualizacji.
Średni czas trwania połączenia

Raport przedstawia średni czas trwania połączeń w stosunku do poprzedniego okresu. Połączenia wychodzące i przychodzące są analizowane razem.

Kolumna Dynamika przedstawia procentową różnicę między dwoma okresami raportowania (bieżącym i poprzednim) i wyświetla wyniki każdego menedżera.

Aplikacje

Ten blok zawiera aplikacje z Bitrix24.Market do pracy ze statystykami połączeń.

Ta sekcja pojawi się, jeśli zainstalujesz co najmniej jedną aplikację z Bitrix24.Market.
To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz