top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do systemu telefonii Bitrix24

Uprawnienia dostępu do telefonii Bitrix24 możesz skonfigurować w planach Bitrix24 On-Premise i Bitrix24 Cloud Standard lub Professional.

Możesz określić:

 • pracowników, którzy mogą wykonywać połączenia wychodzące;
 • kierunki połączeń wychodzących dostępne dla pracowników (np. pracownicy będą mogli dzwonić tylko do klientów CRM);
 • kto może słuchać nagrań rozmów telefonicznych;
 • który może wynajmować numery, konfigurować ustawienia telefonii itp.

Administrator może skonfigurować uprawnienia dostępu do telefonii, dodając role w sekcji Telefonia > Uprawnienia dostępu do telefonii.

Role

Uprawnienia dostępu oparte są na rolach.

Domyślnie dostępne są cztery role: administrator, dyrektor generalny, kierownik działu i menedżer. Rola „Administrator” zapewnia maksymalny poziom dostępu, rola „Menedżer” — minimalny. Każda rola może być powiązana z indywidualnymi użytkownikami, poszczególnymi działami i ich pracownikami, administratorami kont itp.

Można przyznać dostęp do następujących sekcji telefonii:

 • Statystyki połączeń
 • Nagrywanie rozmów
 • Ustawienia użytkownika

Możesz ustawić uprawnienia dostępu do tych sekcji jako dowolne, osobiste lub osobiste i działowe albo zablokować dostęp.

Na przykład jeśli przydzielisz roli вАЬmenedżeraвАЭ dostęp nagrywania rozmów w zakresie вАЬosobiste i działoweвАЭ вАУ oznacza to, że wszyscy menedżerowie działu będą mieli dostęp do własnych nagrań rozmów i nagrań menedżerów tego działu.

 • Połączenie wychodzące

  Konfiguracja połączeń wychodzących dostępnych dla pracowników: вАУdowolne, tylko klienci CRM, pracownicy firmy lub zablokowane. W sekcji Uprawnienia dostępu do systemu CRM można również określić, do których klientów CRM można uzyskać dostęp.

 • Ustawienia telefonii
 • Zarządzanie numerami

Te dwie opcje mają dwa rodzaje dostępu: вАЬdowolnyвАЭ lub вАЬbrak dostępuвАЭ.

Domyślnie administratorzy mają rolę „„administratora”, a pozostali użytkownicy — „menedżera”. Można jednak ustawić własne uprawnienia dostępu do różnych kategorii użytkowników, klikając polecenie Dodaj uprawnienie.

Dodawanie ról

Aby dodać nowe role, kliknij przycisk Dodaj.

Wprowadź nazwę roli i określ uprawnienia dostępu, które ta rola nada użytkownikom.

Można również edytować istniejące role. Ustawienia uprawnień dostępu są takie same, co podczas tworzenia nowej roli.

Funkcje uprawnień dostępu do telefonii:
 • Jeśli użytkownik ma kilka ról (np. rolę „kierownik działu” jako kierownik działu i „„administrator” jako administrator konta), system porównuje uprawnienia dostępu w tych rolach i przydziela najwyższy określony w nich poziom uprawnień dostępu (w tym przypadku otrzyma „„dowolne” uprawnienia dostępu do sekcji statystyk połączeń, a nie „osobiste i działowe”).
 • Dostęp do nagrań rozmów uwzględnia uprawnienia dostępu do folderu Telefonia — Zarejestrowane połączenia na Dysku firmowym.
 • Dla administratorów i programistów: przy korzystaniu z interfejsu REST API telefonii Bitrix24 ważne również są uprawnienia dostępu podane w tej sekcji. Oznacza to, że zewnętrzna aplikacja będzie działać dla niektórych użytkowników, ale nie dla innych.
To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane