top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

IVR

Interaktywna odpowiedź głosowa  (IVR) - technologia, która pozwala Telefonii i CRM Bitrix24 na interakcję z klientami za pomocą klawiatury numerycznej.

Jeśli otrzymujesz dużą liczbę połączeń przychodzących, pomocne może być filtrowanie ich przez system IVR i kierowanie do wybranego miejsca docelowego. 

Innym popularnym przykładem użycia jest sytuacja, w której klient musi uzyskać pewne podstawowe informacje, a udział operatora telefonicznego nie jest wymagany. W takich przypadkach można nagrać odpowiedź jako wiadomość głosową i odtworzyć ją klientowi. 

Opcje IVR w Bitrix24

o Przekieruj rozmowę klienta do konkretnego operatora lub do listy operatorów 
o Przekieruj połączenia na inny numer telefonu (poza systemem telefonicznym Bitrix24) 
o Klienci mogą wprowadzić numer wewnętrzny, aby połączyć się z konkretną osobą. 
o Pozostaw wiadomość głosową 
o Odtwórz zapis menu głosowego 
o Zamknij menu głosowe (połączenie zostanie przetworzone na podstawie skonfigurowanych ustawień numeru telefonu) 
o Przejdź do menu głosowego na innym poziomie 

Jak skonfigurować IVR

Ważne: zanim przejdziesz do ustawień IVR powinieneś mieć skonfigurowany główny numer telefoniczny. 

Przejdź do sekcji Telefonia > Więcej > Konfiguruj IVR

Możesz wybrać pomiędzy  dwoma źródłami menu głosowego: plik audio lub tekst. Jeśli wybierzesz opcję dodania tekstu, będzie on odczytywany osobom dzwoniącym za każdym razem, gdy zadzwonią do ciebie (można skonfigurować język, głos, prędkość i głośność). Jeśli zdecydujesz się przesłać plik audio, powinien on być w formacie mp3, mono, o maksymalnym rozmiarze 2 MB.

Opcja Wykonaj działanie, jeśli żaden przycisk nie został naciśnięty  ma 2 możliwości: wyjdź z IVR lub powtórz nagranie menu głosowego. 

Przyciski telefonu należy skonfigurować jako  Przyciski działania

 Lista dostępnych opcji jest następująca: 

o Przekaż do pracownika 
o Przekierowanie do kolejki 
o Przekaż do zewnętrznego numeru 
o Wprowadź numer wewnętrzny pracownika 
o Zostaw wiadomość na poczcie głosowej 
o Powtórz nagranie obecnego menu 
o Wyjdź z IVR 

Zagnieżdżone menu IVR

Możesz tworzyć zagnieżdżone menu IVR, dodając nowy przycisk działania > + > Nowe menu.

Abonenci planu Standard mogą dodać do dwóch poziomów zagnieżdżonych menu. Abonenci planu Professional mogą dodać nieograniczoną liczbę poziomów zagnieżdżonych menu.

Grupy operatorów IVR (kolejki)

Jeśli ustawiłeś przekierowanie połączeń dla przycisków działań IVR, możesz skonfigurować grupy operatorów w sekcji Telefonia > Więcej > Ustawienia telefonii > Grupy (Kolejki). 

Tutaj możesz wybrać użytkowników Bitrix24, którzy będą odbierać połączenia przychodzące na ten numer. Określ metodę dystrybucji połączeń i liczbę dzwonków oczekiwania na przekierowanie połączenia do następnego użytkownika w kolejce. 

Opcja IVR jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów planu  Bitrix24 Standard (dwa poziomy) lub Professional (nieograniczona ilość poziomów)  .

Jak aktywować menu IVR

Kliknij Połączenie > wybierz opcję połączenia > Konfiguruj numer > aktywuj opcję Użyj menu głosowego > wybierz menu IVR lub utwórz nowe.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane