top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu w systemie CRM

Użytkownikom Bitrix24 można przyznać inny poziom dostępu do danych CRM w zależności od skonfigurowanych uprawnień dostępu.

Można ustawić poziom dostępu do:

 • Leadów
 • Kontaktów
 • Firm 
 • Dealów
 • Ofert
 • Faktur
 • Formularzy 
 • Widżetów na stronę
Uprawnienia dostępu Bitrix24 CRM nie pozwalają obecnie na skonfigurowanie dostępu użytkowników do katalogu produktów. Domyślnie tylko administrator konta Bitrix24 może dodawać produkty do katalogu.

Dostępnych jest kilka poziomów dostępu:

 • Odmowa dostępu
 • Własne
 • Własne i działu
 • Własne, działu i pododdziału
 • Otwarte
 • Wszystkie
Pamiętaj, że możesz udzielić/odmówić dostępu do całego rekordu CRM, ale nie możesz udzielić/odmówić dostępu do jego części. Jeśli na przykład udostępnisz dostęp do leadu, dostępne staną się wszystkie powiązane z nim dane, takie jak działania leada, wiadomości itd. Nie będzie można udzielić/odmówić dostępu do działań leada ani do określonych pól.

Dostęp należy skonfigurować oddzielnie dla każdego działania:

 • Odczyt
 • Dodaj
 • Aktualizuj
 • Usuń
 • Eksportuj
 • Importuj
Należy pamiętać, że system udziela dostępu na następującej zasadzie: jeśli użytkownikowi przypisano różne role (np. należy zarówno do grupy roboczej, jak i do działu, mających różne role), użytkownik zawsze będzie miał najwyższy z poziomów dostępu dozwolony przez różne role.

Jak skonfigurować

Otwórz CRM > Więcej > Ustawienia > Uprawnienia > Uprawnienia dostępu.

Na stronie Uprawnienia dostępu można wybrać użytkowników i grupy za pomocą opcji Dodaj uprawnienia dostępu i przypisać role dostępu. Kliknij pozycję Dodaj, aby dodać nową rolę lub przycisk Edytuj, aby skonfigurować istniejącą rolę.

Na stronie Zarządzaj funkcjami można ustawić poziom dostępu do każdego działania wobec poszczególnych typów rekordów CRM. Konfiguruje się tutaj również formularze internetowe CRM i dostęp do widżetu na stronę.

Należy pamiętać, że dostęp można skonfigurować dla każdego statusu leada i lejka z osobna. Kliknij ikonę +, aby je rozwinąć:

Poziom dostępu różni się od ustawionego przeze mnie

Jeśli uprawnienia dostępu pracownika zostały przez ciebie skonfigurowane w obszarze CRM > Ustawienia > Uprawnienia dostępu, ale poziom dostępu pracownika jest inny niż ustawiony (np. użytkownik widzi coś, czego widzieć nie powinien), być może użytkownik jest wymieniony również jako członek grupy lub działu w obszarze Uprawnienia dostępu.

Na przykład grupa Moja firma: Pracownicy ma pełny dostęp administratora, a indywidualny pracownik ma rolę o ograniczonym dostępie. W takim przypadku mamy do czynienia z konfliktem uprawnień dostępu.

Należy pamiętać, że w takich przypadkach system udziela dostępu na następującej zasadzie: jeśli użytkownikowi przypisano różne role (np. należy zarówno do grupy roboczej, jak i do działu, mających różne role), użytkownik zawsze będzie miał najwyższy z poziomów dostępu dozwolony przez różne role.

Uprawnienia dostępu  zespołów sprzedaży

Jeśli masz kilka zespołów sprzedaży, które pracują niezależnie, możesz skonfigurować uprawnienia dostępu w taki sposób, aby każdy zespół miał dostęp tylko do swoich rekordów zespołu. Innymi słowy, jeden zespół nie będzie miał dostępu do notatek drugiego zespołu.

Katalog produktów Bitrix24 jest wspólny dla wszystkich zespołów sprzedaży i menedżerów tego samego konta Bitrix24.
Uprawnienia dostępu zespołów sprzedaży należy skonfigurować w następujący sposób:

 • Przejdź do obszaru CRM > Ustawienia > Uprawnienia > Uprawnienia dostępu i kliknij pozycję Dodaj rolę.
 • Ustaw poziom dostępu Własne i działu (lub Własne, działu, pododdziału) do tych jednostek CRM, do których chcesz ograniczyć dostęp. Sprawdź również etapy dealu i dostęp do statusów leadów (kliknij +, aby rozwinąć). Zapisz.
 • Kliknij pozycję Dodaj uprawnienia dostępu, wybierz użytkowników i ustaw ich rolę (właśnie utworzoną).

Kierownikowi zespołu sprzedaży można nadać inną rolę. W tym celu należy utworzyć kolejną rolę i nadać jej nazwę Kierownik sprzedaży. 

Na przykład zwykły przedstawiciel handlowy może mieć uprawnienia „Dostęp do odczytu = Własne i dział”, ale „Dostęp do edycji = Własne”, co znaczy, że użytkownik ten może przeglądać wszystkie rekordy zespołu sprzedaży, ale edytować tylko własne. Kierownikowi zespołu sprzedaży można udzielić rozszerzonych uprawnień. Na przykład lider zespołu sprzedaży może mieć uprawnienia „Edycja i usuwanie rekordów = Własne i działu” oraz „Wyświetlanie = Wszystko”. W takim przypadku kierownik zespołu sprzedaży będzie mógł wyświetlać wszystkie rekordy wszystkich zespołów, ale dodawać i edytować tylko rekordy własnego działu.

Kto może uzyskać dostęp do ustawień CRM

Domyślnie tylko administratorzy Bitrix24 mogą mieć dostęp do pełnej listy ustawień CRM w Bitrix24. Mogą oni jednak na stronie Uprawnienia dostępu przyznać dostęp do ustawień CRM również zwykłym użytkownikom CRM. Należy pamiętać, że taki dostęp otwiera tylko ustawienia modułu CRM, a nie innych funkcji Bitrix24.

Ten dostęp należy przyznawać określonej roli uprawnień dostępu ( CRM > Ustawienia > Uprawnienia > Uprawnienia dostępu > otwórz żądaną rolę > włącz opcję Użytkownik może edytować ustawienia.

Opcja Dostępne dla wszystkich

Opcję Dostępne dla wszystkich można włączyć w formularzu rekordu CRM i jest ona stosowana przez system do uprawnienia dostępu o ustawieniu „Otwarte”. Co to znaczy: jeśli przedstawiciel handlowy ma uprawnienie dostępu do leadów Odczyt = Otwarte, to zobaczy wszystkie leady mające tę opcję włączoną. W porównaniu z dostępem = Wszystko, opcja Otwarte pozwala ograniczyć dostępność do tych rekordów, do których osoba odpowiedzialna umożliwiła dostęp (włączyła opcję Dostępne dla wszystkich)._ x000D_

Uprawnienia dostępu podczas przenoszenia użytkowników między działami

Są sytuacje, w których struktura firmy zmienia się z różnych powodów, takich jak mianowanie nowego kierownika działu lub przeniesienie pracownika z jednego biura do drugiego. W takich przypadkach pytanie brzmi: jak poprawnie skonfigurować uprawnienia dostępu do CRM. 

Rozwiązanie jest dość proste: aby nowe uprawnienia dostępu działały poprawnie, należy ponownie przypisać wszystkie stare rekordy CRM (utworzone przed zmianami strukturalnymi w firmie) temu samemu, wcześniej odpowiedzialnemu użytkownikowi za pomocą poleceń Wybierz działanie > Wyznacz nową osobę odpowiedzialną. Można też zastosować opcję „Upublicznij”. 

Gotowe! Następnie uprawnienia dostępu zostaną odświeżone i zarówno stare, jak i nowe wpisy CRM będą dostępne dla wybranego użytkownika.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane