top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Uprawnienia dostępu do CRM

W Bitrix24 możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do CRM. Utwórz role dla pracowników, działów lub grup roboczych i określ poziom dostępu do narzędzi CRM dla każdej roli.

Przykład. Utwórz role Przełożeni i Podwładni. Przypisz te role odpowiednim pracownikom. Określ poziom dostępu do narzędzi CRM dla każdej roli: niech przełożeni będą mieli dostęp do ustawień CRM, a podwładni nie.

Możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do następujących elementów CRM:

Ta opcja jest dostępna tylko dla subskrybentów planów CRM+, Standard i Professional.

Jak to działa?

Przejdź do CRM> Ustawienia> Uprawnienia dostępu.

Uprawnienia dostępu są konfigurowane w następujący sposób:

 1. Utwórz rolę i skonfiguruj poziom dostępu do narzędzi CRM dla tej roli.
 2. Przypisz tę rolę odpowiednim pracownikom, działom lub grupom roboczym.

Role

Lista istniejących ról znajduje się w prawej części strony.

System ma domyślne role:

 • Menedżer
 • Szef działu
 • Dyrektor Zarządzający
 • Administrator

Możesz usuwać/edytować domyślne role oraz tworzyć własne.

Kliknij Dodawanie, aby dodać nową rolę. Kliknij przycisk ołówka, aby edytować istniejącą rolę.

Po lewej stronie zobaczysz listę elementów CRM:

W górnej części znajdziesz dostępne działania z elementami CRM.

Przykład. Utwórz rolę Konsultant. Konsultanci będą pracować tylko z leadami. Określ odpowiednie uprawnienia dostępu dla tej roli: niech konsultanci mają dostęp do wszystkich leadów firmy.

Bitrix24.CRM ma kilka poziomów dostępu:

 • Niedozwolone - dostęp do elementu jest zamknięty
 • Własne - dostęp do elementów CRM, za które jesteś odpowiedzialny
 • Własne i działu - Własne + dostęp do elementów swojego działu
 • Własne, działu i poddziału - Własne i działu + dostęp do elementów poddziałów
 • Otwarte - Własne, działu i poddziału + wszystkie elementy, dla których włączono opcję Dostępne dla wszystkich
 • Wszystkie - dostęp do wszystkich elementów listy.

W przypadku leadów i deali możesz również skonfigurować uprawnienia dostępu dla każdego statusu/etapu:

Etapy deali i statusy leadów mają dodatkową wartość - Dziedziczone. Uprawnienia dostępu do etapu/statusu są dziedziczone z uprawnień dostępu deala/leadu.

Domyślnie wszystkie etapy/statusy dziedziczą uprawnienia dostępu leadu/deala. Jeśli skonfigurujesz własne uprawnienia dostępu do etapu/statusu, będą one silniejsze niż uprawnienia domyślne.

Użytkownik może edytować ustawienia

❗ Jeśli włączysz opcję Użytkownik może edytować ustawienia, pracownicy będą mogli samodzielnie konfigurować wszystkie uprawnienia dostępu dla tej roli.

Przypisz rolę użytkownikom

Po skonfigurowaniu ról musisz przypisać je pracownikom. Aby to zrobić, kliknij Dodaj uprawnienia dostępu.

Możesz przypisywać role użytkownikom, działom lub grupom roboczym.

Zapisz zmiany.

Konflikt uprawnień

Jeśli użytkownik ma wiele ról z różnymi poziomami dostępu, wystąpi konflikt uprawnień.

Przykład

Użytkownik Jan Kowalski ma rolę Administrator i pracuje w dziale sprzedaży. Jego dział ma role Menedżer.

Menedżer ma dostęp do podstawowych operacji z CRM, natomiast Administrator ma rozszerzone uprawnienia i dostęp do wszystkich danych.

W takim przypadku Jan Kowalski będzie miał rozszerzone uprawnienia dostępu, czyli uprawnienia Administratora.


To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz